Välfärdstatens bästa försvarare

Ledare Artikeln publicerades
Ska välfärden såsom barnomsorgen fungera krävs hög sysselsättning. Välfärdsstaten bygger på att alla kan vara med och betala in.
Foto:Anders Ahlgren/SvD/TT
Ska välfärden såsom barnomsorgen fungera krävs hög sysselsättning. Välfärdsstaten bygger på att alla kan vara med och betala in.

Välfärdsstaten bygger på ömsesidighet i högre grad än solidaritet. Det påminner en tidigare moderat statssekreterare nu om.

Den förre statssekreteraren Mikael Sandströms avbön när det gäller migrationspolitiken har väckt stor uppmärksamhet. Sandström som var en av Fredrik Reinfeldts närmaste män skrev i en lång artikel i nättidningen Kvartal om de stora misstagen som begåtts i migrationspolitiken och om hur kritikerna mobbats ut.

Men en punkt som inte uppmärksammats är att Mikael Sandström också konstaterar att en låglönemodell skulle stå i motsats till en generös välfärdspolitik. Sandström dömer ut det "nyliberala" högersvaret om sänkta lägstalöner som en metod att sätta lågutbildade nyanlända i arbete.

"Enkelt uttryckt behöver de skatter som en person betalar in under sin livstid, för huvuddelen av befolkningen, räcka till den skola, vård, föräldraförsäkring, offentliga pension med mera, som vederbörande tar del av under livet."

    Nu är det också så att en arbetsmarknadsmodell med mycket låga löner är svår att tillämpa i Sverige. Vi har inte så billiga bostäder. Med väsentligt lägre löner skulle även socialbidragen behöva sänkas.

    Sandström understryker dock något annat. Välfärdsstaten bygger också på ömsesidighet. Vi ställer upp för andra om de också ställer upp för oss, som det har formulerats. I det ligger att i stort sett alla kan bidra till finansieringen av välfärdssystemen. Om stora grupper står utanför arbetsmarknaden eller inte bidrar med skatteinbetalningar försvinner snart hela kopplingen mellan inbetalningar och "förmåner". Det vi i vardagligt tal kallar för det sociala kontraktet, att staten beskattar oss för att sedan svara för välfärdstjänster, urholkas därmed.

    M-ledaren Anna Kinberg Batra var inne på liknande tankar när hon talade om vikten av att "göra rätt för sig". Ska kvaliteten på vården, skolan och omsorgen upprätthållas krävs helt enkelt tillväxt genom hög sysselsättning och skatteinbetalningar av faktiska löner. I ett samhälle utan offentligt finansierade tjänster kan staten inte ställa krav på exempelvis nyanlända att etablera sig. I dag verkar det vara i ett moderat läger som förståelsen för hur välfärdsstaten de facto fungerar är som mest utbredd.