Välfärdsfokus hos KD

Ledare Artikeln publicerades
Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed presenterade KD:s skuggbudget.
Foto:Jessica Gow/TT
Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed presenterade KD:s skuggbudget.

Kristdemokraternas skuggbudget har ett tydligt fokus på att utveckla välfärden.

Barnfamiljer och pensionärer var i fokus när partiledare Ebba Busch Thor och ekonomisk politiske talespersonen Jakob Forssmed presenterade Kristdemokraternas skuggbudget i går. Bland annat presenterades ett jobbskatteavdrag på 500 kronor per månad och förälder, en höjning av barndelen i bostadsbidraget samt införandet av en barnomsorgspeng på 6 000 kronor per barn och månad till den som väljer att vara hemma med sitt barn fram till dess treårsdag. Dessutom föreslår man att föräldrar ska få överlåta föräldrapenningdagar fritt mellan sig, i kontrast till de rödgrönas försök att genom kvotering lägga familjen tillrätta.

För de äldre vill KD sänka pensionärsskatten, införa en äldreboendegaranti för personer över 85 år, genomföra en satsning för att höja kvaliteten på äldres mat samt införa ett lagstadgat krav på kommunerna att erbjuda valfrihet inom äldrevården. Vidare vill KD inrätta vårdserviceteam inom äldreomsorgen för att avlasta ordinarie personal och återinföra den av regeringen avskaffade kömiljarden. Reformerna är tänkt att finansieras med bland annat ett avskaffande av regeringens "välfärdsmiljarder" till kommunerna.

De senaste årens välfärdsdebatt har tenderat att fastna i antingen vilken driftsform som är bäst (offentlig respektive privat utförare), eller löften om allehanda "gratis"-satsningar (minns förra höstens regeringslöften om gratis medicin till barn, gratis primärvård till alla över 85 år, gratis glasögon till unga upp till 19 år och gratis entré till utvalda statliga museer). "Gratis"-politiken är dessutom märklig ur ett strikt fördelningspolitiskt perspektiv, då den kommer alla till del oavsett inkomst.

Det vittnar om en viss idéfattigdom hos de rödgröna när deras välfärdsvisioner inte sträcker sig till mer än att strö pengar över den offentliga sektorn i kombination med avgiftsbefrielser. Tillsammans med diskussionen om vinster i välfärden, som regeringen försöker göra till den viktigaste stridsfrågan inför nästa val, har det sammanlagda resultatet blivit att mindre energi blivit över till att faktiskt diskutera välfärdens innehåll.

Därför är det välkommet att KD i sin budget presenterar förslag som sträcker sig bortom gratislöftena och har som ambition att utveckla välfärden. Individens rätt att själv ha inflytande över vilken vård och utförare som passar denne är en viktig del i detta. Samma gäller för förslaget om att äldre ska få bättre mat, det innehåller en social dimension som sällan lyfts fram i debatten.

En återkomst för den prestationsbaserade kömiljarden är även det ett klokt förslag. I samband med att regeringen ersatte den med en proffessionsmiljard, vars storlek i stället baseras på landstingens befolkningsstorlek, har vårdköerna börjat växa igen.

Inför nästa val kommer migrations- och ordningsfrågan att fortsatt dominera debatten. Av den anledningen är det kanske klokt av KD att fortsatt profilera sig inom välfärdsfrågan. Möjligheten att kunna sticka ut med sitt budskap är åtminstone betydligt bättre.