Vad vill Svenska kyrkan tala om?

Ledare Artikeln publicerades
Manifestation mot svensk migrationspolitik med Svenska kyrkan som en av arrangörerna.
Foto:TT
Manifestation mot svensk migrationspolitik med Svenska kyrkan som en av arrangörerna.

På söndag drar Almedalen igång. För Svenska kyrkan är dagarna i Visby en viktig kontaktyta. Men vad vill kyrkan egentligen tala om?

Den som söker ska finna, är ett bibelord som inte riktigt är tillämpligt på det program Svenska kyrkans ledning och administration lagt för aktiviteterna i Almedalen. 
De senaste månadernas granskning av resor och lyxmiddagar har inte alstrat någon nyinsatt programpunkt om etik och självrannsakan.

Det hade varit både snyggt och angeläget.
Inte heller finner den hugade något seminarium om det som de senaste åren varit en så turbulent stridsfråga att det som kan förefalla vara teologiskt finlir har skapat intresse långt utanför kyrkmurarna: Förslaget till ny svensk kyrkohandbok (ledarsidan 29/5 2015). Att fira gudstjänst är en av kyrkans fyra kärnuppgifter, så det hade förefallit naturligt om processen med denna nya handbok för de olika gudstjänsterna hade fått åtminstone några punkter.

Intresset är nämligen stort. I Almedalen hade det funnits rika möjligheter att initiera och ta tillvara dialog mellan kritiker av och tillskyndare till kyrkohandboksförslaget.

Programmet kretsar kring samhällsfrågor: miljö, jämställdhet, välfärdsstaten och migration. Ordet "samhälle" förekommer betydligt mer frekvent än "Gud". "Jesus Kristus" får man leta efter.


I dessa samhällsfrågor har Svenska kyrkans ledning tydliga politiska uppfattningar, inte minst i migrationsfrågorna. Under flera år har Svenska kyrkan kritiserat olika regeringar för en, i deras tycke, snål flyktingpolitik. Även under de många år då Sverige hade Europas mest generösa flyktingmottagande. Däremot är de mindre intresserade av att diskutera de samhälleliga konsekvenserna av det de politiskt kräver.


Biskoparna skiftar retorik, beroende på arena. I vissa dagspolitiska utspel är det bara underskrifterna som signalerar en kyrklig avsändare. I andra drar man en rät linje mellan evangeliernas berättelse om Jesus och barnen till hur Sveriges folkvalda ska rösta i en enskild migrationspolitisk fråga.

Det är slarvig bibeltolkning. Evangeliet om Jesus och barnen säger något om barnens gudsrelation. Kanske skulle biskoparna börja i den innan de vägleder i frågor om votering?


Enligt programmet är det "samtidens viktigaste frågor" som ska "avhandlas. Men vilka är egentligen dessa frågor? Vilka är de viktigaste andliga frågorna, för Svenska kyrkans medlemmar? Finns de verkligen enbart på den politiska arenan? Var finns programpunkterna om kyrkans pastorala omsorg i församlingsarbetet? Skulle det inte vara angeläget under en vecka så präglad av världsläget?


Ett återkommande arrangemang brukar vara det så kallade Nikodemussamtalen, där partipolitiska företrädare bjuds in till kvällssamtal i Domkyrkan. Initiativet är ett exempel på när kyrkans roll i samhällsfrågorna blir fruktbar. Åhörarna får möta människan bakom politiken och kvällen avslutas med en nattvardsgudstjänst.


Svenska kyrkans Almedalsprogram kan läsas som en guide till de frågor toppskiktet inte vill tala om. Problemet är att just de frågorna utgör Svenska kyrkans kärna.