Utredningar är fel plats för aktivism

Ledare Artikeln publicerades
Ovanligt val: Miljöpartiets gruppledare Maria Ferm ska utreda samtidigt utreda migrationsfrågor åt regeringen.
Foto:Lars Pehrson / SvD / TT
Ovanligt val: Miljöpartiets gruppledare Maria Ferm ska utreda samtidigt utreda migrationsfrågor åt regeringen.

Regeringen politiserar utredningsväsendet när Miljöpartiets gruppledare Maria Ferm får utreda om det går att skapa lagliga asylvägar in i EU.

I dag fattar regeringen ett något ovanligt beslut. Miljöpartiets gruppledare Maria Ferm får i uppdrag att utreda om det går att skapa nya legala vägar in i EU för asylsökande. Det är ingen lätt fråga med tanke på att unionsrätten är gemensam.

För att utredningar ska betraktas som trovärdiga och opartiska och för att regeringen ska få ett tillfredsställande beslutsunderlag brukar ensamutredare vanligen hämtas bland experter. Finns det skäl att anta att utredaren har en egen agenda i frågan kommer ju också utredningen från början att hämmas av bristande trovärdighet. Man håller helt enkelt isär politik och förvaltning.

Det finns en annan modell. Ibland tillsätts parlamentariska kommittéer där riksdagsledamöter från alla partier deltar. Ofta under ledning av en "opolitisk" av regeringen tillsatt ordförande. Inte sällan förknippas vederbörande med ordförandeaktivism.

    Men nu gör regeringen varken det ena eller det andra. Gruppledaren i Miljöpartiet får alltså uppgiften att leda utredningen. På en och samma gång ska hon vara riksdagsledamot och "objektiv" utredare. Med tanke på att Miljöpartiet stått bakom förslag om att kunna stänga Öresundsbron har visserligen Miljöpartiet i praktiken backat från den öppna gränser-filosofi som tidigare gällde. Men Ferm har länge själv drivit frågan om att öppna fler vägar in i EU - nu ska hon själv utreda medlen för de egna målen.

    Utredningen är nu en del i den migrationsöverenskommelse som antagits. Med tanke på att den i övrigt handlar om en mer restriktiv hållning ter det sig som något bakvänt att samtidigt utreda hur vägarna in i EU ska bli fler. Det tycks mer handla om att ge Miljöpartiet någon form av politisk kompensation. Utnämningen väcker också förvåning hos Allianspartier som ingått överenskommelsen.

    Visst har det hänt tidigare att enskilda riksdagsledamöter har lett utredningar. Nuvarande ordföranden i försvarsutskottet, Allan Widman (L) är ett exempel. Men han utredde frågan om den mindre politiskt känsliga frågan om Sveriges veteranpolitik. De migrationspolitiska utmaningarna kan inte lösas med avsteg från den opartiska utredningstradition som tjänat oss så väl.