Utredning var ordet

Ledare Artikeln publicerades

På tisdagen satte vänsterkoalitionen ned foten om sjukförsäkringen. Eller gjorde den det?

I slutet av artikeln i Dagens Nyheter där de räknar upp alla förbättringar kan vi läsa följande: ”Vi vill vara tydliga med att flera av de förändringar vi skissar ovan inte kommer att vara möjliga att genomföra direkt efter valet.” De tre partierna vill inte hasta, utan först se en bred utredning i ämnet.

Den som är någorlunda politiskt bevandrad kan bara tolka formuleringarna på ett sätt´. Nämligen som en den finstilta paragrafens varning att det som skrivits tidigare endast är önskningar, inga åtaganden.

Vinner vänsterblocket valet, och får vi Lars Ohly som ny socialminister, kommer retoriken om sjukförsäkringen att flöda. Att en vänsterregering skulle riva upp de reformer som nu gjorts är dock knappast troligt. Socialdemokraterna inser alltför klart att samhället helt enkelt inte har råd med det.

Hasta inte, sa Bill. Utredning var ordet, sa Bull.