Traditionerna gör universiteten

Daniel Braw Artikeln publicerades
Foto:ERIK G SVENSSON

Regeringen visar ointresse för verkliga universitet.

Nyheten att regeringen vill ändra högskolelagen så att lärosätena ska verka för "breddat deltagande" tolkades på goda grunder negativt. Om lärare utan extra resurser ska hjälpa studenter att slutföra studierna finns bara en väg: sänkta krav. Nu säger ministern för högre utbildning Helene Hellmark Knutsson att det inte alls var tänkt så. Däremot ska studenterna möta "en pedagogik som inte utgår från traditioner, utan som utgår från vetenskap om lärande". Det är ett totalt underkännande av lärarkårens kompetens och visar ett totalt ointresse för den högre utbildningens egenart. Men så är syftet för regeringen också bara att "få fram" kompetens.