Traditioner att föra vidare

Ledare Artikeln publicerades

”Låt inte traditioner bli ett hinder för integration”, är rubriken för ett debatt-inlägg av Kalmarbon och samhällskommunikatören Kifah Qasem Mohammad i Dagens Nyheter.

”Låt inte traditioner bli ett hinder för integration”, är rubriken för ett debatt-inlägg av Kalmarbon och samhällskommunikatören Kifah Qasem Mohammad i Dagens Nyheter. Mohammad påpekar helt riktigt att integrationen i det svenska samhället är allt annat än enkel; decennier av urvattnande av medborgar- skapet har lett till att ”svensk” snarare har blivit en kulturell bestämning, svåråtkomlig för invandrade.
Att lösningen på integrationens problem skulle vara ett Sverige utan tradi- tioner förefaller dock lång- sökt. Traditioner uttrycker historia, minne och identi- tet och blir om något mer centrala när sammanhållningen sätts på spel.