Sverige - ett land som alla andra?

Ledare Artikeln publicerades
Korruption är förödande för tilliten i ett samhälle.
Foto:JESSICA GOW / TT
Korruption är förödande för tilliten i ett samhälle.

Föreställningen att Sverige som ett land fritt från korruption fick sig ytterligare en törn när anklagelser om mutbrott nu riktas mot Ericsson. Dags att göra upp med den självbilden?

Telekombolaget Ericsson utreds för korruptionsbrott av amerikanska myndigheter. Enligt nyhetsrapporteringen ska bolaget ha använt sig av mutor i samband med affärer i bland annat Costa Rica, Malaysia, Rumänien och Polen. Ericssons pressavdelning tillbakavisar dock uppgifterna om att mutor använts på "ett uppsåtligt systematiskt vis". Men kanske lite mer ouppsåtligt då och då?

Stämmer uppgifterna om mutor skulle Ericsson inte vara det första exemplet på att korruption minsann även förekommer i svenska sammanhang. Boforsskandalen på 1980-talet, TeliaSoneras skumraskaffärer med regimen i Uzbekistan och den beryktade "Göteborgsandan" är tre fall som alla bidragit till att solka den svenska självbilden som varandes en nation befriad från fiffel.

I en undersökning som Transparency International genomförde nyligen uppger 92 procent av svenskarna att företagsledare är korrupta. 75 procent tror att kommunpolitiker i viss mån är korrumperade.

Även om Sverige inte är så genomkorrupt som en oroväckande andel verkar tro, är det i sammanhanget av underordnad betydelse. Risken är överhängande att föreställningen om samhället som varades korrupt blir en självuppfyllande profetia.

I ett internationellt perspektiv är visserligen tilltron till samhällsinstitutioner och medmänniskor unikt hög i Sverige, vilket historiskt har varit en våra stora styrkor. Men den kan inte tas för given. Framväxten av parallellsamhällen, ökad brottslighet och den upplevda klyftan mellan väljarna och "etablissemanget" kommer på sikt att erodera tilliten om utvecklingen inte bryts. Där tilltron till statens förmåga att upprätthålla lag och ordning minskar ökar korruptionen.

Därför är det viktigt att sådana här mutaffärer uppmärksammas, vilket ironiskt nog har till följd att tilliten skadas på kort sikt. På längre sikt är dock granskningen avgörande för att den ska finnas kvar. Att staten tar sitt ansvar och ser till så att lagarna följs skadar inte heller.