Sven Rydenfelt död

Ledare Artikeln publicerades

Professor Sven Rydenfelt, Lund, avled på söndagen, 94 år gammal. Därmed har en av våra stora folkbildare under nittonhundratalet gått ur tiden. Han var under stora delar av sitt liv knuten till Lunds universitet, och fick för några år sedan professors namn.

Titeln på Sven Rydenfelts första arbete visar ansatsen till hela hans verk: ”Den svenska bostadskrisen : hur hyresregleringen skapar bostadsbrist” (1950). Till skillnad från nästan alla andra svenska nationalekonomer stod han redan från början konsekvent och fast på den bas en liberal samhällsåskådning gav, säker på människans möjligheter och en svuren fiende till alla regleringar och politiska inskränkningar av människans frihet.

För det förvisades han länge till en dissidenttillvaro.

Under senare år fick han dock i ökad grad den erkänsla han så länge förtjänat, bland annat genom de årliga Sven Rydenfelt-föreläsningarna i Lund.

Sven Rydenfelt urskilde långt tidigare än många andra planekonomins och den politiska styrningens många negativa verkningar. Han är en av dem som tillfört förnuft och kringsyn i svensk samhällsdebatt.