Stora politiska skillnader

Ledare Artikeln publicerades
Sjukvården är en viktig del av den generella välfärden i Sverige och därför ska den inte marknadsanpassas eller privatiseras. Dagens S-debattör gör tummen ned för de förslag som oppositionen i landstinget lanserat i sina budgetförslag.
Foto:Foto: ERIK G SVENSSON
Sjukvården är en viktig del av den generella välfärden i Sverige och därför ska den inte marknadsanpassas eller privatiseras. Dagens S-debattör gör tummen ned för de förslag som oppositionen i landstinget lanserat i sina budgetförslag.

Landstingspolitik/ ”Sverigedemokraterna föreslog besparingar, trots att Jimmie Åkesson pratar om att SD ska vara det nya sjukvårdspartiet. Över 130 miljoner kronor ska skäras bort.”

De politiska alternativen i landstingspolitiken har nu ställts mot varandra i landstingsfullmäktige. Det rödgröna budgetförslaget fick bifall. Det innebär att 90 miljoner kronor extra ska satsas på att modernisera sjukvården och att göra landstinget attraktivare som arbetsgivare så att landstinget kan klara av att rekrytera nya medarbetare. Dessutom görs förbättringar av den nära vården, tillförs extra resurser för en jämlikare barnhälsovård och görs satsningar för en ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin. Budgeten innehåller också att det ska införas ett seniorkort inom kollektivtrafiken som ska ge alla seniorer möjlighet att resa fritt i hela länet under lågtrafik. Andra förbättringar är stärkt förlossningsvård, höjt allmänt tandvårdsbidrag och avgiftsfri screening för livmoderhalscancer.

Oppositionen då? Sverigedemokraterna föreslog besparingar, trots att Jimmie Åkessons pratar om att SD ska vara det nya sjukvårds­partiet. Över 130 miljoner kronor ska skäras bort. I övrigt riktar SD udden mot kulturlivet i Kalmar län och fort­sätter att misstänkliggöra flyktingar på olika sätt. SD vill bland annat ta bort det framgångsrika snabbspåret som finns till för att underlätta för personer med utländsk­ bakgrund med sjukvårdserfarenhet att få anställ­ning inom landstinget.

Den borgerliga Alliansen föreslog framför allt en lång rad nya utredningsuppdrag. Om alla dessa planer, rapporter och strategier skulle tas fram skulle landstingets administration svälla ordentligt. Och precis som SD vill Alliansen sam­tidigt genomföra besparingar på sjukvården. Men med hur mycket som ska skäras ned talar de tyst om. Detta ska givetvis först utredas. Klart står i alla fall att det blir nedskärningar på sjukhusen och kraftigt höjda biljettpriser inom kollektivtrafiken med den borgerliga politiken.

Sedan ville Alliansen förstås privatisera. Allt blir bättre bara det drivs privat är valspråket. ”Allt som inte är kärnverksamhet ska konkurrensprövas”, skriver de. Det kan innebära att exempelvis tvätten i Västervik säljs ut eller att den framgångsrika satsningen på sjukhusen med ”Sveriges godaste sjukhusmat” får avblåsas.

Alliansen ville också privatisera primärvården. Ett ”etableringsstöd” föreslogs för att få landstingets egna läkare att vilja starta eget. Hur detta ska ge fler läkare är en fråga som lämnas obesvarad. Privatisera för det privatas skull är ideologin som helt saknar skygglappar. De borgerliga vill också att landstinget ska sälja mer vård utomläns och låta privata företag få operera på våra sjukhus.

Jag menar att sjukvården inte ska vara marknadsanpassad. Sjuk­vården är en viktig del av den generella välfärdspolitiken som ska vara öppen för alla. Jag har inget emot alternativ inom offentlig sektor men jag ogillar privatisering för privati­seringens skull. Det är inte att ha patienternas bästa för ögonen eller att sätta kvaliteten i fokus. Dessutom är det en viktig grundprincip att våra skattepengar ska användas till vad de är avsedda för. Inte till ökade privata vinster.

Alternativen i politiken är tydliga inför valet nästa år. Som jag ser det är den offentliga hälso- och sjuk­vården en del av det som göra Sverige­ unikt. Den är en viktig del av den svenska modellen och en hörnsten i välfärden. Om detta hoppas­ jag att vi får en rejäl debatt under 2018.