Som Kalmar röstar Sverige

Ledare Artikeln publicerades

Konflikter i Kalmarmoderaterna urholkar den opposition som Kalmar så väl behöver.

Kalmar är inte någon röd del av Sverige. När Kalmarborna röstade i riksdagsvalet 2014 röstade man ungefär som i Sverige i genomsnitt. I valet 2010 var till och med allianspartierna tillsammans större än de tre rödgröna partierna.

Oppositionsledaren Christina Fosnes har potential - om Kalmarmoderaterna bråkade mindre inbördes.
Foto: Daniel Rudeland
Oppositionsledaren Christina Fosnes har potential - om Kalmarmoderaterna bråkade mindre inbördes.

Men när samma väljare på samma valdag lägger valsedeln till kommunfullmäktige i urnan väljer 3498 moderata väljare ett annat parti. I stort sett alla dessa röstar på Socialdemokraterna. Att moderata kommunväljare exempelvis röstar på Kristdemokraterna i riksdagen är ett vanligt exempel på röstsplittring, att Socialdemokraterna får kommunrösten är dock minst sagt mycket ovanligt.

Röstsplittrade väljare borde vara de enklaste att vinna. I riksdagsval röstar man av övertygelse. I kommunalval - trots kommunernas stora andel av den offentliga sektorn - mer utifrån lokala förhållanden. Det är partiet i riksdagsvalet som de allra flesta identifierar sig med, i någon mening.

Socialdemokraterna i Kalmar kommun är väl medvetet om vad dess väljarbas bygger på. Ömsom har Socialdemokraterna i Kalmar beskrivits som en del av partiets vänsterfalang (Juholt) eller som tillhörande ”skogshögern”) (Ett epitet som riksdagsledamoten Laila Naraghi fick).

I Kalmar rymmer Socialdemokraterna båda delarna. Länet har en polariserad historia med bruksort och industri, men också en progressiv Socialdemokrati som ser hur välfärd-industri och jordbruk går hand i hand. I Kalmar har motsättningarna varit starka inom Socialdemokraterna. Kommunalrådet Johan Persson gör sig valbar hos borgerliga väljare med ett ja till valfrihet i omsorgen och försäljningar av allmännyttan som möjliggör investeringar - något som samtidigt vållat konvulsioner i de egna leden när fullmäktigeledamöter i den egna gruppen inte ställt upp på politiken. Där - mitt i Socialdemokraterna - går skiljelinjen i Kalmarpolitiken.

Detta lokala rosornas ideologiska krig har emellertid hamnat i skuggan av närmast eviga personbaserade maktkamper inom Moderaterna. Efter turbulenta år verkade det som att Moderaterna samlats och enats lokalt under Christina Fosnes som blivit ordentligt varm i kläderna som oppositionsledare.

Men inför det att den lokala listan ska beslutas på en stämma i februari har nya konflikter brutit ut. Förre riksdagsledamoten Nils-Fredrik Aurelius avsattes som nomineringskommitténs ordförande sedan uppgifterna ”läckt till Barometern”. Vad säger det om lokala moderaters syn på öppenhet?

Socialdemokraterna är ett så brett parti att ledarskapet kanske mer än i något annat parti pekar ut färdriktningen. Det är också partiets lokala svaghet. Ett parti är alltid större än en person, alltid större än en stark man. Osäkerheten om framtida vägval är därför stor. Det skulle moderata politiker kunna berätta för väljarna om den inte var upptagna med interna konflikter.

Riksresultatet visar för de tre borgerliga partierna i Kalmars del att det inte är väljarna som är problemet. Kalmarväljaren tänker som genomsnittssvenskens . Tappar man 3500 röster under en och samma valdag är det något annat som felar.