Som Kalmar röstar nästan Sverige

Ledare Artikeln publicerades

Kalmar sticker återigen ut på den svenska kartan som en av de kommunerna där röstsplittringen är som allra störst.

Mönstret upprepas. I riksdagsvalet röstar Kalmarborna ungefär som i landet i övrigt. De rödgröna partierna är en procentenhet större än Allianspartierna.

M-ledaren Christina Fosnes nådde ett oförändrat resultat i Kalmar.
M-ledaren Christina Fosnes nådde ett oförändrat resultat i Kalmar.

I kommunalvalet får Socialdemokraterna 12 procentenheter fler röster än i riksdagsvalet. Där sticker Kalmar som vanligt ut i dubbel bemärkelse. Dels vad gäller storleken, dels att det i första hand är uppemot 2000 moderater som röstat rött. Den som trott att M-väljare är så trångsynta att de inte kan rösta på ett socialdemokratiskt kommunalråd har fått fel.

Valresultatet visar att det är Socialdemokraterna - eller egentligen Johan Persson - som helt förknippas med det ovanliga majoritetsstyret där också Centern och Vänsterpartiet ingår. Det är enligt statsvetenskaplig teori ett så kallat ”överdimensionerat styre” eftersom alla partier inte behövs för att nå majoritet. Omtvistad forskning pekar på att större koalitioner i sig är utgiftsdrivande. I Kalmars fall kan man möjligen konstatera att den i vart fall inte varit utgiftssänkande, med tanke på Kalmars jämförelsevis fortsatt höga skattesats.

Men om Socialdemokraterna får 42,7 procent i kommunen så gör varken Centern eller Vänsterpartiet några anmärkningsvärda bra val. Båda stiger något - helt i linje med den nationella valvinden - men Centern som annars är ett starkt kommunparti får i Kalmar fler röster i riksdagsvalet än i kommunalvalet.

Mindre koalitionspartier brukar hamna i skuggan av stora. För Centern uppstår i vilket fall frågan vad unionen med de rödröda uppnått i väljarnas ögon.

Lokalt engagemang ger visserligen inte alltid utdelning. Fråga Liberalerna som varit ett aktivt oppositionsparti med Carl-Henrik Sölvinger i ledningen, men som ändå tappar väljare. Också det i linje med en nationell valvind där Liberalerna fortsätter att suddas ut utanför de större och medelstora städerna.

Moderaterna i Kalmar kom undan valutgången med blotta förskräckelsen efter märkliga personkonflikter som fortsatt ända in i valrörelsen och får 15,4 procent av väljarna vilket är ett oförändrat resultat. När nästan 20 procent av Kalmarväljarna röstar moderat i riksdagen i Kalmar är det lokala resultatet långtifrån starkt.

”Majoritetsfrågan” spökar också för Moderaterna. Socialdemokraterna vinner inte enbart väljare på den egna berättelsen där partiets insatser är avgörande för kommunens framgång - och genom marginaliserande av partiets lokalt starka vänsterflygel - utan också genom att den splittrat oppositionen så att bara Socialdemokraterna kan framstå som trovärdiga majoritetsbildare. Den nöten är svår att knäcka så länge Centern stannar i ett samarbete av det skäl som brukar kallas för ”office-seeking” - eller som på svenska kan översättas till viljan att stanna vid köttgrytorna.

Kalmarmoderaterna har dock fortsätta att fundera över varför så många som röstar moderat i det ideologiska valet till den lagstiftande församlingen väljer S-sedeln i det lokala valet.