Skärp lagen mot barnäktenskap

Ledare Artikeln publicerades
Antalet fall av barnäktenskap i Sverige blir allt fler.
Foto:JESSICA GOW / TT
Antalet fall av barnäktenskap i Sverige blir allt fler.

Lagen ska skydda minderåriga flickor.

En flicka från Syrien, i Barometern-OT uppmärksammad under det fingerade namnet "Aisha", är 14 år gammal och gift med sin 21-åriga kusin. Hennes fall är ett av många som visar att lagen som förbjuder barnäktenskap behöver skärpas.

En person måste vara 18 år för att ingå äktenskap i Sverige. Men det finns ett undantag. Så länge ett barn inte är under 15 år kan ett äktenskap godkännas om båda makar var utländska medborgare när äktenskapet ingicks.

Enligt en rapport från Migrationsverket finns minst 132 fall av konstaterade barnäktenskap i Sverige. Kommunerna hanterar fallen olika. I Kalmar har minderåriga tillåtits bo tillsammans med sina makar. I andra kommuner har man haft en striktare policy.

Mönsterås kommuns hantering av fallet Aisha visar på problematiken. Flickan placerades först med sina svärföräldrar som försvarar äktenskapet och lät paret fortsätta träffas. Nu är Aisha gravid och ska bli mamma. Trots att hon själv är ett barn.

Till sist beslutade kommunen om att tvångsomhänderta flickan. En efterföljande konflikt med flickans make och svärfader ledde till att hela socialkontoret fick evakueras. En fingervisning om det motstånd socialtjänsten kan möta. Familjen hävdar att hon egentligen är 16 år och vill bo med dem.

Att barn som utsatts för övergrepp kan känna både skuld och lojalitet med sin förövare borde inte vara något nytt för svenska myndigheter. Barn som flytt krig är därtill extra utsatta. Liksom flickor och kvinnor som lever i hedersförtryck.

Det ökade antalet asylsökande och osäkerhet vad gäller åldersbedömningar sätter stor press på kommunerna. Därför behövs nationella insatser. Lagen måste skärpas och personal utbildas om hur barnäktenskap ska hanteras. Huvudregeln bör vara att minderåriga flickor ska särskiljas från både män och dess familjer.

Utgångspunkten för den svenska lagen är att ett barn aldrig kan samtycka till äktenskap. Och i Sverige ska svensk lag gälla. Regeringen bör därför agera för att säkerställa att alla barn som befinner sig inom Sveriges gränser har rätt till en trygg barndom utan övergrepp.

I vuxen ålder har alla rätt att välja vem man vill leva och skaffa barn med. Det är ett val som också ska omfatta nyanlända.