Skandaler underminerar folkbildningens frihet

Ledare Artikeln publicerades
Oskarshamns folkhögskola. Ett av många goda exempel på det fungerande kontraktet mellan stat och civilsamhälle gällande folkbildningen.
Foto:Roger Carlsson
Oskarshamns folkhögskola. Ett av många goda exempel på det fungerande kontraktet mellan stat och civilsamhälle gällande folkbildningen.

Affärerna kring studieförbundet Ibn Rushd tvingar Folkbildningsrådet att försvara den stora frihet som sektorn har i Sverige.

"Låt frihet vara vår lösen" skrev den danske prästen Nikolaj Grundtvig, det nordiska folkhögskoleväsendets fader.

Om folkhögskolor råder det anmärkningsvärda förhållandet att flera av de fristående skolornas motståndare värdesätter dessas frihet från staten. I Sverige finns fria folkhögskolor drivna av civilsamhället och med viktiga funktioner i samhällslivet. Folkbildningsrådet, som förmedlar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor, är en institution fristående från staten. Den är inte en myndighet, utan en ideell förening.

Det råder alltså ett slags kontrakt mellan stat och civilsamhälle, enligt vilket det senare är fritt att verka för samhällsnyttig folkbildning utan statlig inblandning i verksamheten. Ett system som har fungerat bra. Detta arv bör värnas och vårdas.

Men en fråga som infinner sig i dagarna är hur misskötsel hanteras. Enligt en granskning av tidigare "Slöseriombudsmannen" Rebecka Weidmo Uvell ska Folkbildningsrådet på oklar grund ha betalat ut stora summor till studieförbundet Ibn Rushd, som hon menar har brukat pengarna i oegentliga syften då man köpt Granhedsgården för 11 Mkr. Denna har använts kommersiellt, i strid mot riktlinjerna för statsbidraget, menar Weidmo Uvell. Förbundet hävdar på sin hemsida att hon missförstått statistiken och reglerna för bruk av statsbidrag, samt användningen av kursgården.

Folkbildningsrådet slår ifrån sig kritiken i ett svar som i viss mån korrigerar Weidmo Uvells siffror. Det ser inga problem i hur Ibn Rushd har brukat statsbidragen. Moderaternas representant till Folkbildningsrådets styrelse, ordföranden i Konstitutionsutskottet Andreas Norlén, har dock begärt att detta tas upp i nästa styrelsemöte. Och Elisabeth Svantesson (M) har i en skriftlig fråga om saken vänt sig till Anna Ekström (S), det statsråd på vars bord frågan faller.

Folkhögskolesystemet har tjänat oss väl. Frihet ställer dock krav på aktörerna att leva upp till det ansvar de givits. Det vore lyckligt om så är fallet, så att statliga regleringar kan undvikas, kontraktet mellan stat och civilsamhälle upprätthållas, och den fria utbildningsverksamheten bevaras.