Sänd EU:s stridsgrupper till Haiti!

Ledare Artikeln publicerades

Rapporterna från Haiti är fasansfulla. Det är inte bara naturkrafter som förvandlat vardagen till ett helvete för de överlevande. Till det helvetet bidrar också människor. Vi hör om plundring, övergrepp och misshandel. Den som fått vatten till sin familj blir bestulen på det på vägen från biståndsposteringen.

Samtidigt hör vi om bistånd som inte kommer fram. Visserligen håller problemen på flygplatsen vid Port au Prince på att ordnas, tack vare flygledning från ett amerikanskt hangarfartyg på redden. Men möjligheterna att frakta medicin, vatten och förnödenheter till de överlevande är minimala.

EU samordnar viss hjälp. Det räcker inte. Vår union borde dessutom sända någon av de stridsgrupper som finns i beredskap för att bistå med att röja transportvägar och hålla ordning på den drabbade ön. Kraven på att regeringen tar initiativ i EU för att detta ska ske har redan höjts i debatten.

EU:s stridsgrupper skapades med stora ambitioner. Den som Norden och Baltikum satte upp för dyra pengar användes aldrig. Just nu våren 2010 ligger ansvaret för en grupp tydligen hos Storbritannien och Nederländerna, och för en annan grupp gemensamt på Polen, Slovakien, Lettland, Litauen och Tyskland. Man kan ju tvivla på effektiviteten hos den senare så mångspråkiga östliga mosaikgruppen. Men såväl Storbritannien som Nederländerna har militära styrkor som är vara att agera i utländska krisområden.

På Haiti måste tele- och radioförbindelser skapas, platser för administration och beslut byggas, ordning upprätthållas, baser för förråd bevakas, vägar och gator röjas, sjukhus- och förbandsplatser upprättas, information samlas in och en mängd oberoende aktiviteter samordnas. Det är just sådant som militära förband klarar av och är tränade till.

Alla de resurser och människor som strömmar till frivillighjälpen måste dessutom skyddas.

På ön finns redan en internationell FN-styrka från bland annat Brasilien. Det är ju synd att språkförbistringen ska ökas på – en befolkning som talar kreolfranska, FN-trupp som är bäst på portugisiska, amerikansk marinkår, många länders frivilliga och mångspråkiga hjälparbetare och då även EU-personal. Men nöden har nu bokstavligen ingen lag. Hellre lag som talar bruten internationell engelska än ingen lag alls.