Samvetet lär prövas i Strasbourg

Ledare Artikeln publicerades
Nästa instans Europadomstolen?. Elinor Grimmark (till höger) förlorade målet i Arbetsdomstolen, till vänster i bild hennes juridiska ombud, Ruth Nordström.
Foto:Jonas Ekströmer/TT
Nästa instans Europadomstolen?. Elinor Grimmark (till höger) förlorade målet i Arbetsdomstolen, till vänster i bild hennes juridiska ombud, Ruth Nordström.

Frågan om samvetsfrihet i abortvården ser ut att avgöras i Europadomstolen. Om utgången i Arbetsdomstolen var väntad, är den desto mer oviss i domstolen i Strasbourg.

Sällan har en dom i Arbetsdomstolen väckt så starka känslor som det så kallade samvetsmålet. Barnmorskan Elinor Grimmarks juridiska aktivism har anklagats för att underminera hela den svenska fria aborträtten. Den ska vi vara rädda om. Men att utnyttjad samvetsfrihet för några få skulle rubba aborträtten ter sig osannolikt. Erfarenheterna från bland annat Norge tyder i vart fall inte på att rätten till fri abort står och faller med samvetsfrihet. Andra påstår att samvetsfrihet skulle kunna leda till att vårdpersonal väljer och vrakar bland sina arbetsuppgifter som från ett smörgåsbord. Det är inte en tolkning som ligger i begreppet.

Men just i frågor som rör den medicinska etikens kärna, om liv och död, finns det anledning till respekt och dialog. Grimmark må vara abortmotståndare, men man behöver inte vara för en förändring av svensk abortlagstiftning för att respektera argumenten för samvetsfrihet i vården. I andra sammanhang när det gäller svåra moraliska dilemman finns det ofta om inte en juridisk acceptans, så en bred moralisk förståelse för exempelvis civil olydnad från etiska minoriteter. Den är legitim om alla andra medel är prövade.

Att Grimmark fått stöd från en amerikansk organisation har också väckt ont blod, som om det skulle förändra sakförhållandet i den juridiska argumentationen. Grimmark förefaller emellertid inte vara någon marionett för utomstående parter utan en person som utifrån sin egen övertygelse orkar vandra den långa domstolsvägen. I andra sammanhang brukar den som prövar lagen respekteras. Det är en del av demokratin, det är en del av rättstaten. Här stämplas den som använder sina rättigheter i domstol som fanatiker.

    Arbetsdomstolens dom kan tyckas vara välskriven. Men domstolen undviker att diskutera om Europakonventionen ger utrymme för vårdpersonals samvetsfrihet. Staterna har en tämligen bred bedömningsmarginal att själva avgöra när inskränkningar är legitima, men att majoriteten av konventionsstaterna tillämpar samvetsfrihet inom vården kan också påverka Sveriges möjlighet att inskränka friheterna. Därför är utgången i Strasbourg om målet kommer dit oviss.