Samerna visar varför kungen behövs

Ledare Artikeln publicerades
Hur dyrbar kungen är för många utrycktes vid ett tidigare sameting med dessa ord om hjälp.
Foto:Carl-Johan Utsi / TT
Hur dyrbar kungen är för många utrycktes vid ett tidigare sameting med dessa ord om hjälp.

För utsatta grupper runt om i landet är kungafamiljens arbete djupt meningsfullt.

För blott andra gången någonsin uteblir tyvärr representation från kungafamiljen vid Sametingets öppnande.

Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson känner sig besviken, och säger till Sveriges Radio Jämtland att det sänder en viktig signal när statschefen närvarar, precis som vid riksdagens öppnande.

Det finns fullt rimliga skäl till att vare sig kung Carl Gustav, kronprinsessan Victoria eller andra medlemmar av kungahuset har möjlighet att komma, vilket hovet har informerat om.

Att kungafamiljen av naturliga skäl har många åtaganden i sin kalender torde väl förvåna färre än få.

Sametingets rörande besvikelse ger dock uttryck för något viktigt.

Även om statschefen i dag har en begränsad roll, och trots att många inte har så stor insikt i kungens arbetsuppgifter, så förväntar sig folket att han finns där vid särskilt högtidliga och viktiga tillställningar.

Oftast kanske den kungliga närvaron vid sådana tillfällen tas lite för given. Det är först när den uteblir som man närmare betänker dess vikt.

Det är i sammanhanget också värt att beakta vilka grupper i samhället som särskilt tyr sig till kungafamiljen och gläds åt dess närvaro: det är barn, det är kvinnor, och det är äldre - och som nu syns, även samer.

Alla är de grupper som på olika sätt är utsatta i samhället. De förenas av ett delat behov av att bli sedda. Att känna samhörighet med varandra. Och att ha en samlande symbol som skapar gemenskap.

Kungahuset möter dessa behov i den funktion som givits av tradition och historia genom organisk utveckling under århundradena. En levande samhällsinstitution.

Det är en roll som på sina håll hånas, eller anklagas för att på något vis vara meningslös.

Men som känslorna från Sametinget visar, så är detta något högst verkligt och meningsfullt för de otaliga människor av kött och blod - verklighetens folk, om uttrycket tillåts - som berörs av kungafamiljens verksamhet.

Kungarollen må fungera annorlunda i dag än för hundra år sedan. Men dess betydelse kvarstår.