S stänger kyrkporten

Ledare Artikeln publicerades
Wanja Lundby Wedin är Socialdemokraternas förstanamn i Svenska kyrkan. Samtidigt stoppar partiet medlemmar från att kandidera för icke-sekulära partier i kyrkan.
Foto:Vilhelm Stokstad / TT
Wanja Lundby Wedin är Socialdemokraternas förstanamn i Svenska kyrkan. Samtidigt stoppar partiet medlemmar från att kandidera för icke-sekulära partier i kyrkan.

Sveriges största politiska parti, Socialdemokraterna, blockerar många av sina medlemmar från att ställa upp i landets största samfunds interna val.

Det handlar om kyrkovalet den 17 september i år. En helt förbisedd aspekt av att ett sekulärt parti bland andra - Centern och Sverigedemokraterna - ställer upp i kyrkovalet tas nämligen upp på partiets kongress i Göteborg i mars.

En motionär föreslår, uppmärksammar tidningen Dagen, att "partikamrater som väljer att engagera sig för andra nomineringsgrupper än Socialdemokraterna inte ska uteslutas."

Så är nämligen ordningen i dag. Den Socialdemokrat som engagerar sig i en annan grupp blir persona non grata i partiet. Så ser det ut att förbli. Partistyrelsen bifaller inte motionen.

Att ett politiskt parti ställer upp i en på det hela taget från staten närmast fri kyrka - det finns fortfarande en lag om Svenska kyrkan - är i sig motsägelsefullt. Flera partier har skapat självständiga nomineringsgrupper fristående från moderpartiet, som det moderata Borgerligt alternativ. Det absurda med partipolitisk inblandning är ju att även de medlemmar i partiet som inte är medlemmar i Svenska kyrkan får ett indirekt inflytande över den. Mona Sahlin deklarerade på sin tid som S-ledare att "kyrkovalet är lika viktigt som andra val". Hon som inte "var religiös" deltog aktivt i att påverka styrningen av samfundet genom makten över partiets kyrkopolitiska inriktning.

Och den socialdemokratiske medlem som teologiskt står närmare andra nomineringsgrupper i Svenska kyrkan än det parti vederbörande sympatiserar med i kommun, landsting och riksdag får alltså kandidatförbud. Konfliktlinjerna i Svenska kyrkan går ju sällan mellan vänster och höger utan handlar om exempelvis Bibelsyn. En Socialdemokrat med bakgrund i Equmeniakyrkan eller från ett annat land kan vara mer teologiskt konservativ än en moderat väljare. På vilket sätt partipolitiskt fristående gruppers program - läs Öppen kyrka, Partipolitiskt oberoende eller Frimodig kyrka - strider mot Socialdemokratiska värderingar har heller ingen svarat på.

Kandidatförbudet stänger rimligen kyrkporten för många medlemmar som vill aktivera sig i det samfund som Socialdemokraterna ända sedan den egna husteologen Harald Halléns tid omtalat som en öppen folkkyrka.