S sprider propaganda om Svenska kyrkan

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Mats Holmertz

Är Svenska kyrkan hotad av ett nazistiskt maktövertagande? Om man ska tro Socialdemokraternas rivstartade kyrkovalskampanj är så fallet.

Socialdemokraternas kyrkovalskampanj drog i gång i veckan. Partiet söker nu med ljus och lykta efter personer som vill engagera sig för socialdemokratisk politik i kyrkan.

I kampanjmaterialet Bli kyrkopolitiker får den numera berömda bilden där Tess Asplund gör ett kamptecken riktad mot en nazistisk demonstration, illustrera kyrkans situation. I texten skriver S att den öppna folkkyrkan är hotad av exkluderande grupper.

Men det stannar inte med att kyrkan påstås vara hotad av grupper som illustreras med nazister, utan "vi behöver bli fler som står upp mot homofobi, kvinnoprästmotstånd och värnar människovärdet". Nu är inte detta enbart en nidbild av Svenska kyrkan. Det som målas upp är direkt lögnaktigt.

  Svenska kyrkan är i kristenhet unik i sin öppenhet, med samkönade vigslar, kvinnlig ärkebiskop och i vissa stift en majoritet av kvinnliga präster. I varje stift finns engagemang och satsningar på hbtq-frågor och Prideparader.

  Kyrkomötets ordförande, Kyrkostyrelsens ordförande samt förste vice ordförande är alla kvinnor. Kvinnoprästmotståndare prästvigs inte och de som redan finns i tjänst kan inte bli kyrkoherdar eller få andra högre positioner.

  Förste vice ordförande i Kyrkostyrelsen är inte ointressant i sammanhanget, eftersom det är förra LO-basen Wanja Lundby Wedin. Det är hon som finns på ett foto under texten.

  Socialdemokratin är idag en kraft av betydelse i Svenska kyrkan, slås det fast. Där satt den. Den som till äventyrs lyssnat på bortförklaringarna om att Svenska kyrkan inte alls är partipolitisk kan ta de orden ad notam. Det som påstås i kampanjtexten är självklart befängt: det är tron på Jesus Kristus som är och ska vara kyrkans kraftkälla.

  S har uppenbarligen ett intresse av att populistiskt polarisera Svenska kyrkan och kasta ljuset åt håll där problem är marginella. Syftet är att försöka komma undan de reella bekymren: Politiseringen, bristen på teologisk reflektion, tystnadskulturen, arbetsmiljöproblemen och vidlyftig representation.

  Skälet till att S inte lämnade Svenska kyrkan efter den reform om separationen mellan kyrka och stat, som de själva drev igenom, är att partiet vill använda Svenska kyrkan som plattform för politik. Men inom S finns kritik mot att man sviker sitt eget politiska credo att vara religiöst neutral samt att man genom att inte släppa taget om kyrkan öppnade för Sverigedemokraternas intåg i kyrkomötet.

  Genom denna kampanj inför 2017 års kyrkoval har S satt krokben för sig själva. Svenska kyrkans biskopar har kritiserat den S-ledda regeringen för att svika människovärdet genom åtstramningar i migrationspolitiken. Den partipolitiskt obundna gruppen i kyrkomötet Frimodig kyrka har i åratal drivit på för ökat stöd till flyktingar och utsatta kristna. Skulle S vara en garant för en kristen människosyn? Knappast.

  Vänsteraktivisten Tess Asplund betackade sig för att illustrera S kyrkovalskampanj, eftersom hon är kritisk till partiets syn på just människovärdet. Bilden fick bytas ut efter ett dygn. Nu illustreras kampanjen med en ung kvinna i röd luvjacka med en megafon. Även det talar sitt tydliga språk.