S-förslag som väcker en känsla av otillräcklighet

Ledare Artikeln publicerades
Tiden har inte räckt till att tänka ut reformer.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Tiden har inte räckt till att tänka ut reformer.

Den så kallade familjeveckan ger liten effekt till en hög kostnad.

Äntligen presenterades den så, den valrörelsens ”game changer” som Socialdemokraterna gjorde så intensiv förhandsreklam för. Äntligen skulle de politiska skiljelinjerna klarna och valet 2018 bli något mer än en allmän omröstning om synen på Sverigedemokraterna.

Men det som presenterades, den så kallade familjeveckan, är närmast fiaskobetonat. Det är så uppenbart ett förslag som ska tala till många väljares egenintresse av ledighet - fem dagar per förälder till barn i åldern 4-16 år - snarare än en lösning på något uppenbart samhällsproblem. ”Många föräldrar känner att tiden ändå inte räcker – till exempel när barnen har skollov, planeringsdagar och studiedagar. Det i sin tur kan leda till stress och en känsla av otillräcklighet”, förklarade Stefan Löfven.

Problemet är att det som för den enskilda föräldern har en viss positiv effekt, blir synnerligen kostsamt för samhället.

Enligt Socialdemokraterna kommer familjeveckan att kosta staten över fem miljarder kronor om året. Och då ingår ändå ingen kompensation för arbetsgivarna, trots att exempelvis sjukvård och polis får merkostnader när föräldrar stannar hemma.

Förslaget kostar också på för Socialdemokraterna, nämligen i form av trovärdighet. Vid mandatperiodens början hette det att jobben gick före allt och att alla åtgärder skulle jobbsäkras. När Socialdemokraterna söker förnyat förtroende, är det med ett huvudnummer som saknar all jobbrelevans. Det bidrar inte till att fler nyanlända kommer i arbete, till att fler orkar arbeta längre eller till att personer vars yrkeskunnande riskerar att göras överflödigt av digitaliseringen kan finna nya vägar i karriären.

Det ger också intryck av att vara hastigt uttänkt. Är familjeveckan en extra veckas semester? Nej, eftersom den bara riktar sig till föräldrar. Fast samtidigt är den det, om man får tro exempelvis sjukvårdsministern Annika Strandhäll som beskriver denna ”extra semestervecka” är ett av de viktigaste beskeden för hela nästa mandatperiod.

Och hur mycket ska då föräldrarna få betalt? Hela lönen eller motsvarande föräldrapenning? Denna lilla detalj är inte utredd. ”Vi har tittat på att justera lagen om tillfällig föräldrapenning men det kan också finnas andra lämpliga sätt. Skulle det utformas på det sättet, innebär det alltså att man får samma ersättning som vid en VAB-dag”, skriver Socialdemokraterna.

Förra gången gick S till val på att samhället höll på att gå sönder. 2018 är vårdköerna längre och polisens otillräcklighet än mer uppenbar. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda är plågsamt tydlig på både arbetsmarknad och bostadsmarknad. Finansieringen av försvaret är varken anpassad till säkerhetsläget eller till de uppgifter försvaret väntas utföra. Och om Socialdemokraterna verkligen hade velat få till stånd en ”game changer”, hade en reform av tandvården varit inom räckhåll.

Nu blev det istället ”familjeveckan” - ett förslag som inte bygger på något mer substantiellt än den ”känsla av otillräcklighet” som många föräldrar uppges hysa.

I politiskt avseende ändrar familjeveckan ingenting. Det starka intrycket av att socialdemokratin inte längre förmår tänka ut och genomföra reformer kvarstår.