Rovdjursföreningen har som vanligt fel

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Lars Pehrsson / SVD / TT

Svenska Rovdjursföreningen har som vanligt helt missuppfattat Jakt och Viltvårdsuppdragets, JVU, (tidigare Allmänna uppdraget) funktion och syfte, skriver företrädare för Svenska Jägareförbundet i en replik. Debatten inledde m ed Barometerns ledare på nationaldagen.

Dessutom väljer man givetvis att helt bortse från den betydande samhällsnytta som JVU ger tillbaka utan att belasta skattebetalarna. Viltinventeringar, övervakning av invasiva arter, beräkningar av viltstammarnas storlek, utbildning, information och en världsledande eftersöksverksamhet för trafikskadat vilt. Detta och mycket mer generar ”jägarnas pengar” till gagn för samhället. Vilken samhällsnytta levererar Rovdjursföreningen för sina skattefinansierade bidrag?

Rovdjursföreningen borde även inse att bara för att något beslutades för 80 år sedan är det varken fel eller otidsenligt. Snarare tvärt om. Att det gång efter annan bekräftats i bred majoritet av våra folkvalda i riksdagen och av samtliga regeringar är vårt kvitto på ett väl utfört arbete. Att kalla det ”odemokratiskt” är löjeväckande och på gränsen till infantilt.

Som vanligt hade det även varit klädsamt med lite kunskap kring sambanden i naturen och hur viltförvaltningen fungerar innan man skuldbelägger fel aktör.

Det är skogsbrukets metoder och omfattning som skapat förutsättningar för en älgstam av nuvarande storlek. Sedan är det inte jägarna som avgör älgstammens storlek. Det gör främst länsstyrelserna och älgförvaltningsgrupperna – där markägarna har majoritet.

Avslutningsvis kan man fundera på om Rovdjursföreningen vet vad rovdjuren äter? Föreningen vill som bekant ha markant större rovdjursstammar i Sverige. Eftersom viltstammarnas storlek tydligen är problematisk för föreningen ställs frågan på sin spets. Ska rovdjuren leva helt av rivna tamdjur?

Anders Gruvaeus, Styrelseledamot Svenska Jägareförbundet

Anders Ek, Länsordförande Svenska Jägareförbundet Kalmar