Ring privata brandhelikoptrar först

Ledare Artikeln publicerades

Skogsbränderna har avslöjat systemfel i svensk räddningstjänst.

Internationella resurser har använts för mycket i förhållande till de privata under skogsbränderna.
Foto: Mats Andersson/TT
Internationella resurser har använts för mycket i förhållande till de privata under skogsbränderna.

Sverige har en myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som vid en kris ska se till att berörda aktörer effektivt kan använda samhällets samlade resurser. Men Sverige har samtidigt en myndighet, samma MSB, som anser att den inte har något mandat att dirigera och prioritera bland alla dessa resurser. Att fördela resurser skulle, enligt myndighetens egen uppfattning, vara ”snudd på olagligt”.

Följden har vid de senaste veckornas skogsbränder blivit att utländska helikoptrar har kallats in tidigare och i större antal än vad som kanske egentligen hade krävts. ”Vi har använt internationella resurser för mycket i förhållande till de privata”, säger chefen för räddningstjänstenheten vid MSB, Henrik Larsson, till Svenska Dagbladet. Även försvarets helikoptrar har överanvänts - i synnerhet som samtliga insatser har utförts med stöd av lagen om skydd mot olyckor och kostnaden därmed tas från försvarsanslaget, där den tränger ut exempelvis övningsverksamhet.

Sverige får på detta sätt en räddningstjänst som mindre effektiv och mer kostsam än den hade kunnat vara. Sverige har därtill, att döma av MSB:s beskrivning, överutnyttjat EU-vännernas solidaritet i ett läge där skogsbränder pågick i ett väsentligt fattigare medlemsland som också behövde stöd. Det är på det hela taget inte imponerande.

Till försvar för den bristande svenska beredskapen kan sägas att frågorna som rör privata helikopterföretags deltagande i brandbekämpning är nya och att det följaktligen har saknats rutiner. I ett första steg har en rutin skapats för att MSB ska veta vilka privata resurser som finns tillgängliga, men i nästa steg faller det sig naturligt att myndigheten faktiskt även samordnar de privata resurserna istället för att skicka internationella aktörer.

Innan denna sak har lösts framstår det som högst ogenomtänkt att köpa in nya statliga flygplan för brandbekämpning. Det är inte alls självklart att staten behöver en stående resurs för bekämpning av skogsbränder eller att släckningen måste utföras av statsanställda. Privata helikopterföretag må vara vinstdrivande - vilket somliga har problem med - men är samtidigt kostnadseffektiva och snabbt gripbara. Och de ingår utan tvivel i samhällets samlade resurser. Med ökad risk för skogsbränder har samhället inte råd att låta privata helikoptrar stå på marken.