Riksrevisionen: Fler har fått längre till vårdcentral

Ledare Artikeln publicerades

Vi är medvetna om att vårdcentraler slagits samman, svarar Riksrevisionen på gårdagens ledare.

Det har tillkommit 200 vårdcentraler i landet sedan vårdval infördes i landstingen. Detta har ökat närheten till en vårdcentral för många invånare. Riksrevisionen har dock funnit att den ökade närheten till vårdcentral främst återfinns i områden där invånarna har förhållandevis mindre vårdbehov. Ett mindre antal områden – drygt 200 – har samtidigt fått minskad närhet.

Barometern kritiserar Riksrevisionens statistiska underlag på två punkter: 1. Sammanslagning av vårdcentraler förklarar en del av statistiken om nedläggningar av vårdcentraler och detta är ett analysproblem. 2. Uppgifter från Tillväxtanalys visar att antalet vårdcentraler har ökat i Kalmar vilket motsäger våra uppgifter. Riksrevisionen vill bemöta denna allvarliga kritik:

1Vi är medvetna om att vissa vårdcentraler har slagits samman medan andra har delats. Om två vårdcentraler slås samman så har antalet vårdcentraler minskat. Därmed har även den geografiska närheten till en vårdcentral minskat för ett antal invånare. Om en vårdcentral däremot har delats upp i två enheter så har närheten och valfriheten istället ökat för ett antal invånare. Detta säger inget om den totala kapaciteten i primärvården. Det vi har undersökt är den geografiska närheten till en vårdcentral.

2 Vi använder samma underlag som Tillväxtanalys. I nära samarbete med SCB har underlaget kompletterats med uppgifter om socioekonomiska förhållanden. Vi känner inte igen Barometerns uppgift om antalet vårdcentraler. Vi har dock ingen anledning att tro att brister i statistiken på ett systematiskt sätt är kopplade till det vi vill undersöka: om minskad närhet är kopplad till förväntat vårdbehov hos befolkningen.

Barometern uttrycker oro för att Kalmar län är överrepresenterat i statistiken för landsting som har fått minskad närhet till vårdcentral. Man menar att Kalmar län har en stor andel invånare med stort vårdbehov och antyder att Kalmar län därmed skulle ha självständig inverkan på det resultat som Riksrevisionen funnit. Riksrevisionen kan avfärda denna invändning. När Kalmar län exkluderas från analysen förstärks sambandet mellan högt förväntat vårdbehov och minskad närhet till vårdcentral. I Kalmar län saknas en tydlig koppling mellan förväntat vårdbehov och minskad närhet. Förhållandena i Kalmar län har således ingen inverkan på resultatet för riket.

Henrik Segerpalm

Svar: Riksrevisionen ser alltså sammanslagningar av små husläkarenheter till större vårdcentraler som ett problem. Det är grunden för att Kalmar landsting pekas ut som det enda med färre vårdcentraler. Våra siffror över att vårdcentralerna i dag är fler än före vårdvalet kommer för övrigt direkt från landstinget.

Ledarredaktionen

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.