Reinfeldts ess bara knektar

Ledare Artikeln publicerades

Regeringens två ess är bara knektar. Statsminister Reinfeldt går till val med två svaga kort: Legoknektarna Borg och Bildt.

Båda är briljanta var och en på sitt sätt. Båda försvagar moderaternas valrörelse genom att säga, att de inte tänker fortsätta i rikspolitiken, om alliansen hamnar i opposition.

Borg vill göra något annat. Carl Bildt tackar nej till riksdagen. Han anser att det räcker att sitta i kyrkofullmäktige i Hedvig Eleonora församling.

De påminner inte så lite om Zlatan och de andra fotbollstjärnorna, som byter klubb om de får sitta för mycket på bänken. Eller också är det vår tids motsvarighet till legoknektarna, vars lojalitet flyttade med stridslyckan.

Anders Borg är i så fall Hjärter Knekt. Han har visat upp en tydlig passion för sitt uppdrag, en nästan glödhet vilja att förändra. Han känner sig själv så väl att han begriper att den roll som Tomas Östros har idag skulle passa honom illa.

Carl Bildt är Klöver Knekt. Om han berövas sitt årskort på regeringsplanet svalnar hans intresse för det mera jordnära harvandet i riksdagen. Han lockas säkert mer av att relansera sin kärriär i näringslivet.

De båda knektarna är ganska typiska får dagens politikergeneration. Makt är viktigare än ideologi. Ganska få av politikerna i toppen drivs av en idé om ett bättre samhälle. De flesta förpackar ett partiprogram som maximerar antalet möjliga väljare, vare sig de heter de nya moderaterna, vänsterpartiet eller verklighetens folk. De politiska debatterna handlar mest om vem som är bäst lämpad att genomföra sitt program. I den tilltagande trängseln i det politiska mittfältet har partistrategerna inte mycket till övers för den som brinner i tron. Folkpartiets Birgitta Olsson blev Europaminister, trots att hon hade en massa profilerade hjärtefrågor. Det återstår att se om maktapparaten i Rosenbad kommer att slipa av dessa så välbehövliga kantigheter.

Det blir Anders Borgs aviserade avhopp som mest försvagar Fredrik Reinfeldt i valrörelsen. Han är en av statsministerns äldsta och trognaste samtalspartner och arbetskamrater. Som finansministern har han format mycket av alliansens ekonomiska politik och därmed regeringspolitiken i sin helhet. Hans debattkonst väcker respekt även utanför de egna leden. Han är en bra chef på sitt departement. Han står lugn med hästsvans och ring i örat under Europas finansiella kriser. Det är svårt att se vem kan han axla hans roll om moderaterna hamnar i opposition.

Med Carl Bildt förhåller det sig lite annorlunda. Hans relationer till Fredrik Reinfeldt har många gånger varit ansträngda. Det är ännu svårt att se hur allt hans resande har bidragit till att forma en tydlig svensk utrikespolitik. Det är orättvist att påstå att han vansköter sitt departement. Han sköter det inte alls.

Det är hederligt av Borg och Bildt att redan nu tydliggöra sitt ointresse för oppositionspolitik. Men det kommer onekligen att bli besvärande för statsministern och partiledare, att besvara alla frågor som kan komma. Tror de båda inte så mycket på alliansens politik, att den är värd att kämpa för även i minoritetsställning?

Varje flygpassagerare skulle bli lite orolig om piloterna framme i cockpit hade tagit på sig både flytväst och fallskärm. Borg och Bildt är redo att hoppa.

För moderaterna skull, men också för politikens skull, vare det säkert bra, om Fredrik Reinfeldt kunde behålla Anders Borg. Han behövs som skarp kritiker om den ekonomiska politiken just nu utformas i kompromisser mellan Östros, Eriksson och Ohly.