Register i åsiktskorridor

Ledare Artikeln publicerades
När Göran Hägglund diskuterade ett abortregister på förslag av utredaren Anders Milton möttes han av stenhård kritik. När rödgröna gör samma sak är det tyst.
Foto:TT
När Göran Hägglund diskuterade ett abortregister på förslag av utredaren Anders Milton möttes han av stenhård kritik. När rödgröna gör samma sak är det tyst.

Om några veckor förbättras den svenska abortvården avsevärt när aborter får föras in i patientregistret. Det borde ha skett för många år sedan.

"Det här är mycket positivt och något vi önskat länge", sade enhetschefen vid Socialstyrelsen Lars Grönvik häromdagen. När regeringen ändrar i föreskrifterna får Socialstyrelsen möjlighet att kontrollera komplikationer vid aborter. På sikt kan patienten också få information om vårdkvaliteten på olika kliniker.

Det är inte någon ny fråga som regeringen och statsrådet Gabriel Wikström nyligen fattade beslut om. Redan 2003 varnade en statlig utredning (SOU 2003:126) att de bristfälliga uppgifterna gör att läkemedel som är skadliga för foster riskerar att inte upptäckas. Och några år senare föreslog utredaren Anders Milton att uppgifter om aborter på samma sätt som data om annan vård skulle föras in i patientregistret.

Det utlöste ett ramaskri. Det kan delvis förklaras med att Anders Miltons utredning presenterades efter en lång och helt nyansfri debatt om signalspaningslagen som reglerade den civila myndigheten Försvarets Radioanstalt FRA.

  När det varnats för "massavlyssning" från statens sida var det omöjligt att sakligt argumentera för registrering av aborter.

  FRA-debatten medförde att den svenska säkerhetspolisen som den enda i Västvärlden saknade möjlighet att beställa signalspaning riktade mot jihadister och terrorister. Även den öppna polisen förlorade möjligheten.

  Svensk säkerhet försvagades för en tid.

  Frågan om abortregister vittnar återigen om att argument i svensk samhällsdebatt bedöms utifrån vem som är avsändaren.

  Att Gabriel Wikström får stöd från i stort sett alla när han driver igenom abortregistreringen medan dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD) möttes av en kanonad av invektiv för exakt samma tankar förtjänar eftertanke.

  Då hette det att integriteten var hotad. På vilket sätt då? Absolut sekretess råder för alla patientregister. Kvinnor skulle skambeläggas. Av vem? En dold agenda anades - ofta det svagaste intellektuella argument som finns. Det påstods handla om abortmotstånd - något som föll på sin orimlighet eftersom samme socialminister tidigare hade understrukit rätten för unionsmedborgare att genomföra abort i Sverige.

  Det är svårt att komma från slutsatsen att motståndet mer handlade om att det var från det KD-ledda socialdepartementet som initiativet kom, än att det fanns sakliga invändningar. Dialog var omöjlig i åsiktskorridoren.

  Att stödet från läkarkåren, professionen och barnmorskorna var kompakt spelade mindre roll när man kunde skrämma med register och abortmotstånd. Eller dra till med den "kristna högern".

  Och det riktigt allvarliga i detta fula politiska spel är att patientsäkerheten skjutits åratal på framtiden. Socialstyrelsen har i dag inte ens kunskap om graden av komplikationer vid aborter. En och annan borde faktiskt uttrycka självkritik i dag över hur de tidigare agerat när det gäller frågan om patientens bästa.