Regionförbundet under Attac

Ledare Artikeln publicerades

Var hämtar Regionförbundet sin inspiration ifrån? Ett svar: Från en Göteborgsakademiker som länge varit svensk vänsters favoritforskare.

För 15 år sedan förknippades han med organisationen Attac - den globaliseringskritiska vänsterinriktade rörelse som försvann från offentligheten efter Göteborgskravallerna. I går stod han framför regionförbundets politiker och tjänstemän på Ekerum på Öland som en av två huvudföredragshållare: Freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson.

Just till hans aktiva roll under EU-toppmötet i Göteborg 2001 gick också tankarna när Hans Abrahamsson talade om de rädslor i Västvärlden som bland annat ligger bakom Storbritanniens kommande utträde ur unionen. Det klingade en aning falskt. Protesterna i Göteborg riktades just mot ett EU-toppmöte. Det var kritik mot frihandel och fria kapitalrörelser som förstärkte avståndet mellan "Bryssel" och medborgarna.

Hans Abrahamssons roll var annars att tala om hur de lokala samhällena påverkas av de stora globala processerna, som globalisering, urbanisering och migration.

  Det är ingen tvekan om att Abrahamsson vältaligt reste många relevanta frågeställningar.

  Vad händer när staten - genom polisen - retirerar och släpper fram medborgargarden? Hur inkluderar vi stora grupper som i dag lever helt utanför samhället?

  Men det fanns också anledning att sätta frågetecken i marginalen under föreläsningen.

  Abrahamsson använde sig av metaforen nord-syd där nord är rikt och syd fattigt när han beskrev utvecklingen också i svenska kommuner. Den ger en bild av att rikedom och fattigdom är statiska. Att syd är fattigt just därför att nord är rikt.

  1970-talets beroendeskola som den kom att kallas argumenterade just så. Länderna i Syd var "satelliter" till "metropolerna". Vägen framåt var att kapa banden till metropolerna och världsmarknaden.

  Abrahamsson talar också nu om att minska exportberoendet och satsa på "lokal resursmobilisering".

  Att exempelvis livsmedel till skolkök och äldreboenden borde kunna upphandlas av närodlande jordbrukare - och att regelbördan måste lättas för bönder är korrekt.

  I ett exportlän som Kalmar med stora industrier i Mönsterås, Emmaboda, och Oskarshamn är det dock bättre om regionförbundet fokuserar på idéer som kan stärka näringslivet.

  Protektionism behöver Sverige och världen inte mer av just nu.

  Abrahamsson talade om "galopperande inkomstskillnader" i Sverige.

  Att inkomstskillnaderna ökat är sant. Men från världens mest sammanpressade nivåer. Finanspolitiska rådet (2013) ger också en helt annan bild av utvecklingen än Abrahamsson.

  Ett annat råd till regionen från Abrahamsson var att fokusera på "defensiva" åtgärder mot gängkriminalitet och social oro. Istället för stängsel och vakter.

  Med tanke på dräneringen av resurser till polisen i regionen verkar det som att några beslutsfattare redan använt Göteborgsforskaren som inspiratör.