Regeringen gör som Moderaterna

Ledare Artikeln publicerades
Polisen bevakar synagogan i Stockholm. Nu ska forskning svara på frågan vilka gärningspersonerna är bakom de antisemitiska hatbrotten.
Foto:Vilhelm Stokstad / TT
Polisen bevakar synagogan i Stockholm. Nu ska forskning svara på frågan vilka gärningspersonerna är bakom de antisemitiska hatbrotten.

Regeringen beslutar om forskning på gärningspersonerna bakom antisemitiska hatbrott och är därmed på samma linje som Moderaterna när det gäller sexualbrott.

Ett välkommet beslut från regeringen hamnade under radarn på de flesta redaktionerna under förra veckan. På denna ledarsida ägnades det dock en notis.

Regeringen ger myndigheten Brottsförebyggande rådet (Brå) uppdraget att studera de antisemitiska hatbrottens karaktär "med fokus på gärningspersonerna".

Alltså. Vilka är de som driver ut judarna från Malmö till ett nytt exodus (uttåg)? Vilka dras till den bruna vit-maktsfärens judehat? Utan kunskap om vilka som hotar och hatar blir det svårare att styra det förebyggande arbetet särskilt eftersom brottsligheten kan vara relaterad till tillhörighet och identitet.

Få uppmärksammade som sagt detta uppdrag som kan beröra faktorer som bakgrund och härkomst. Samtidigt fick några olyckliga uttalanden av moderaternas rättspolitiske talesperson, Tomas Tobé om att etnicitet i samband med sexualbrott ska kartläggas stor spridning.

Det var synd eftersom rapporten innehöll en mängd förslag om att förbättra insatserna mot grova sexualbrott som nu hamnade i skuggan av uttalandet.

Det var inte heller vad som stod i den rättspolitiska rapporten. Där talas det om att forska på "vilka som begår" handlingarna" och vilka som är brottsoffer för att bättre kunna "förebygga" brott. Moderaternas rättspolitiske expert, den förre hovrättsdomaren Per Claréus, är också tydlig med att de vanliga forskningsparametrarna som Brå använder ska tillämpas och inget annat.

Etnicitet är exempelvis ett komplext begrepp att använda eftersom det i Sverige inte är registrerat. En flykting från Irak registreras som irakier och inte som assyrier eller kaldé för att ta ett exempel. Men ett bredare perspektiv till exempel om vilka kvinnor som är mest utsatta för våld är relevant för att kunna styra resurser rätt till kvinnojourer. Det handlar inte om att peka ut minoriteter eller att skapa några nya "rom-register" utan om att ge polis och andra myndigheter ett bättre beslutsunderlag - och bättre verktyg - för att förebygga brott. På det hela taget pekar således regeringens och Moderaternas ambitioner gällande brott, forskning och bakgrund åt ett och samma håll