Rävar utan lyor och fåglar utan bon

Ledare Artikeln publicerades
Arbetarfamilj på 40-talet i trångboddhetens Sverige. Om inte bostadsbristen får en lösning kommer trångboddheten och dess följder att öka.
Foto:TT
Arbetarfamilj på 40-talet i trångboddhetens Sverige. Om inte bostadsbristen får en lösning kommer trångboddheten och dess följder att öka.

I ett trångbott Sverige kommer de sociala problemen öka. Detta är följderna av den dysfunktionella arbetsmarknaden.

Faran med trångboddhet kräver uppmärksamhet. Den bär på risker, som kan leda till ett flertal sociala problem.

Barn utan studiero hemma på grund av trängsel får svårare med läxor och studier. Ungdomar som inte kan dra sig tillbaka till egna rum för lugn och ro, ger sig i stället ut på gatan på sin fritid - därmed blir tröskeln för att dras med i olika gäng lägre.

Även smittospridningen påverkas när så många bor så tätt, och slitaget på bostäderna blir värre. För nyanlända som bor trångt blir integrationen ännu svårare.

Detta är alltså något som skär in i flera aktuella politiska frågor: skolan, kriminaliteten, bostadsbristen, integrationen.

Enligt SCB bodde 1,3 miljoner svenskar trångt 2013; 360 000 extremt trångt. Så trångt har vi inte bott sedan 1980. Färsk statistik från Boverket visar en koncentration till Stockholm, Göteborg och Malmö. Särskilt utsatta är unga i åldern 16-34, hushåll med lägre inkomster, och personer med utländsk bakgrund.

Detta är en direkt konsekvens av en dysfunktionell marknad. Sedan flera år tillbaka råder bostadsbrist i Sverige. Inte bara i storstäderna. I hela landet. Efter flyktingkrisen är bostadsbristen nu akut.

Enligt en undersökning av Boverket förra året är det bostadsbrist i 240 av 290 kommuner. 94 procent av befolkningen bor i sådana bristkommuner.

Även Kalmar län har stor bostadsbrist. Enligt Statistiska centralbyrån är bara ca en procent av länets hyreslägenheter lediga.

För en växande befolkning är detta ett stort problem, och Sveriges befolkningsökning i dag är snabbare än någonsin tidigare.

Riksrevisionen har nu inlett en granskning av trångboddhetens effekter. Det behövs. En sådan underlättar möjligheterna att motverka och förebygga dem.

Om så ej sker så kan vi få ett samhälle som vi inte sett sedan industrisamhällets barndom, då hemmet var en plats där man sov - och livet tillbringades på arbetsplatsen eller drällandes på gatan.