Rätt att värna rättsstaten i hela EU

Ledare Artikeln publicerades

Välkommen moderatkritik av Orbaniseringen.

Ungerns premiärminister Viktor Orban får kritik av EU-kollegorna.
Foto: Jean-Francois Badias
Ungerns premiärminister Viktor Orban får kritik av EU-kollegorna.

EU har både rätt och skäl att lägga sig i medlemsländers inre angelägenheter. Rätten framgår av EU-fördraget, som alla stater har skrivit under. I artikel 7 står att man under vissa omständigheter får besluta om att tillfälligt upphäva vissa av de rättigheter som en medlemsstat har om det finns en klar risk för att den allvarligt åsidosätter grundläggande värden.

Unionen har också anledning att agera. Undergrävs fria institutioner i ett EU-land skapas utrymme för korruption och maktkoncentration. Det innebär i sin tur att brottslighet får fäste och att det politiska systemet fungerar sämre för medborgarna. Ungerns utveckling under Viktor Orbans ledning har varit oroväckande.

Att en stor majoritet i Europaparlamentet markerade mot Ungern under onsdagen var således välkommet.

Särskilt intressant var att partigruppen EPP, där både Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, övervägande röstade för att inleda ett så kallat artikel 7-förfarande. I denna grupp ingår också det ungerska regeringspartiet Fidesz. Hade förslaget fallit ”skulle Orban försökt sprida en bild av att fått Europaparlamentets välsignelse”, som moderate EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner skriver.

Med detta ställningstagande får M och KD dessutom undan en svår fråga från nästa års EU-valrörelse. Förhållandet till Viktor Orban och Fidesz har varit svårförklarat. Nu blir det tydligare.

Orban och hans meningsfränder runtom i Europa, däribland Sverigedemokraterna, kommer att beskriva parlamentets beslut som ett underkännande av Ungerns politik. Tyvärr är det inte alldeles fel. I rapporten som parlamentet röstade om ingick kritik av politiska och ideologiska vägval. Sådana kommer alltid att vara olika inom EU. Det måste finnas utrymme för socialkonservatism i unionen.

Den viktiga kritiken i rapporten är den som uttrycker oro över valsystemets integritet, rättsväsendets oberoende och engagemanget mot korruption. För avvikelser på dessa punkter finns inget utrymme i EU.