Patriarkal politik

Ledare Artikeln publicerades
Regeringens omfördelning av bistånd till flyktingmottagande slår mot flickor och kvinnor.
Foto:TT
Regeringens omfördelning av bistånd till flyktingmottagande slår mot flickor och kvinnor.

Biståndsorganisationer från hela världen protester mot att den svenska regeringen rycker undan redan utlovade resurser.

”Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar” Det står att läsa på regeringens hemsida. Men ingenting kan vara längre ifrån verkligheten.

Prioriteringarna vägleds inte alls av jämställdhet eller den jämställdhetsbudgetering som regeringen påstår sig tillämpa, enligt vilken rättviseaspekten ska vägleda hur resurser fördelas. Tvärtom.

159 biståndsorganisationer från hela världen, bland andra Läkare utan gränser, protesterar nu mot Stefan Löfven i ett öppet brev. Och civilsamhällets biståndsorganisationer skräder inte orden, då den rödgröna regeringen på ett bräde drar ned biståndet till Globala Fonden med 300 miljoner.

  Organisationerna skriver att de är chockade. Anslagen för 2014-2016 har redan fördelats i kampen mot malaria, tuberkulos och aids. Denna panikåtgärd, för att klara statens finanser, ställer till det oerhört för organisationerna och hotar utsatta fattiga människor. I klartext kommer fler att smittas och fler att dö.

  Utdelningen av myggnät, test för och behandling mot tuberkulos och livräddande hiv-behandling för de allra fattigaste, har således genom några penndrag dragits tillbaka av den svenska regeringen. Detta är sjukdomar som drabbar flickor och kvinnor värst, skriver organisationerna.

  Från UD beklagar man att det får dessa effekter, men menar att Sverige ändå gör så mycket. På en direkt fråga om vart miljonerna ska gå, svarar statssekreterare Ulrika Modéer (MP) att de behövs för ”ökade avräkningar för flyktingkostnader”.

  Världens första feministiska regering ställer barn och kvinnor i fattiga länder mot den majoritet av män som resurserna i huvudsak går till när det gäller ”flyktingkostnader”- och satsar ännu mer på den senare gruppen. Det är inte feministisk politik, utan patriarkal.

  Beslutet solkar ner Sveriges rykte i världen ytterligare.

  Det vore klädsamt om regeringen åtminstone raderade texten på hemsidan om att den är en feministisk och rättvis.