Överlappande vägar till jobb

Ledare Artikeln publicerades
Staten finansierar ett alternativ till Arbetsförmedlingens platsbank.
Foto:TT
Staten finansierar ett alternativ till Arbetsförmedlingens platsbank.

Arbetsförmedlingens problem löses inte med offentligfinansierade konkurrenter.

Att samla lediga jobb i en databas för att göra det lättare för arbetsgivare och arbetssökande att finna varandra – visst låter det som en strålande idé.

Det tycker också Tillväxtverket, som har beviljat det så kallade Platstorget projektbidrag. Målet med projektet är att alla kommuner i Sverige ska ansluta sig under 2017.

Men det finns ett problem. Platstorgets idé är nästan identisk med Platsbanken, som drivs av Arbetsförmedlingen, med undantag för att Platstorget administreras av projektanställda som själva räknas till arbetsmarknadens outsiders.

Projektet är heller inte det enda i sitt slag. Tillväxtverket har också beviljat bidrag till ett projekt för att rekrytera, matcha och validera kompetens i bristyrken och ett annat som går ut på att matcha nysvenskar med företag inom modebranschen – typiska uppgifter för Arbetsförmedlingen. Mycket av verksamheterna inom området Enklare vägar till jobb och kompetens ligger nära Arbetsförmedlingens områden.

Det handlar inte om några stora pengar, och ingen kan heller betvivla behovet av bättre integration på arbetsmarknaden. Men något är ändå skevt när en myndighet stödjer verksamheter som en annan myndighet redan bedriver.

Den sannolika förklaringen är att Arbetsförmedlingens arbete bedöms som undermåligt. Somliga kommuner har redan kommit till just denna slutsats och nu bedriver egna arbetsmarknadsinsatser, en del rentav med bidrag från Tillväxtverket. En följd av att kommunernas och Arbetsförmedlingens verksamheter fungerar parallellt har, enligt en rapport från Riksrevisionen, blivit tydliga risker att de erbjuder samma service eller att människor faller mellan stolarna.

Samtidigt är den så kallade förbättringspotentialen på det område där staten nu finansierar myndighetsliknande projekt stor. Arbetsförmedlingens platsbank och cv-databas är notoriskt svåranvändbara för arbetsgivare. Det går inte att söka på namn i cv-databasen och inlagda cv:n håller varierande kvalitet – den ganska basala arbetsmarknadspolitiska åtgärden att hjälpa arbetssökande att skriva användbara handlingar har försvunnit bland alla insatser och stöd. Annonseringsfunktionen kräver att man lägger ut samma annons i flera olika kommuner om man vill nå människor i en region.

Något bättre behövs helt klart.

Och ska man vara riktigt generös kan man tolka slöseriet som det ofrånkomligen innebär att offentliga medel satsas på överlappande verksamheter som en form av institutionell konkurrens. I teorin skulle innovationer kunna drivas fram genom att stat, kommun och bidragsfinansierade företag konkurrerar om uppgiften att få arbetssökande i arbete.

Problemet är bara att ingen konkurreras ut. Om Arbetsförmedlingen verkligen inte förmår utföra den uppgift som staten nu finansierar utmanare till, är det rimligt att myndighetens uppdrag begränsas till renodlad myndighetsutövning – i klartext administration av arbetslösheten.