Överdrifter söndrar

Ledare Artikeln publicerades
Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ spär på kritiken mot statliga myndigheter och förstärker därmed känslan av utanförskap hos landets romska minoritet.
Foto:Vilhelm Stokstad / TT
Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ spär på kritiken mot statliga myndigheter och förstärker därmed känslan av utanförskap hos landets romska minoritet.

Dålig underbyggd kritik mot myndigheter bidrar till att spä på motsättningar mellan romer och staten.

Den statliga kommissionen mot antiziganism levererar en mörk rapport över tillståndet för romer i Sverige. Hatbrott, hets på nätet och trakasserier är en del av vardagen.

Det är en dubbel utveckling vi ser i Sverige:

Våldsbrotten i Sverige må minska. Resurssvaga i förorten och minoriteter tycks dock drabbas hårdare än tidigare av vår tids brottslighet medan en bred medelklass lever allt tryggare.

  Sverige blir allt mer tolerant, men rasisterna blir allt mer organiserade. På gatan och på nätet. Det märker den som blir utsatt för antisemitism eller antiziganism.

  Polisen åtnjuter ett fortsatt högt förtroende hos allmänheten, men i relationen till romer råder en djup förtroendekris.

  Men frågan är hur den statliga kommissionen bidrar till att skapa tillit mellan en historiskt utsatt grupp och majoritetssamhällets institutioner.

  Kommissionens ordförande Thomas Hammarberg fortsätter att kritisera att ingen fällts för det så kallade romregistret. Men rättvisan har haft sin gång. Den 20 december 2013 beslutade överåklagaren Mats Åhlund vid dåvarande Riksenheten för polismål att lägga ner förundersökningen. Den som var missnöjd med beslutet hade exempelvis möjlighet att begära en överprövning av ärendet. Så fungerar det i en rättsstat.

  Om Hammarbergs arbete syftar till att bättre inkludera romer i det svenska samhället blir följden av den fortsatta poliskritiken att avståndet mellan minoriteten och polisen ökar. Det är djupt problematiskt. Å ena sidan kritiseras polisen hårt - efter avslutad rättsprocess - å andra sidan talar kommissionen om att romer inte anmäler hatbrott på grund av misstro mot polisen.

  Inte bara polisen utan också Diskrimineringsombudsmannen - annars känd för aktivism - får kritik för att inte ta anmälningar på allvar. DO svarar att myndigheten bara driver fall där den bedömer att den kan nå framgång. Då hör det till bilden att beviskraven är lägre för DO än för en åklagare som måste ha "tillräckliga skäl" för att väcka åtal. I diskrimineringsmål gäller omvänd bevisföring, den svarande ska bevisa sin oskuld.

  När Hammarberg och EU-parlamentariker Soraya Post (FI) på oklar grund framför att Kronofogdens avhysningar av illegala tältläger varit "brutala" förstärker de (vänster)bilden av rättsstaten som repressiv.

  Deras linje att EU-migranter ska tilldelas mark av kommuner strider också med den hållning som regeringens egen samordnare för EU-migranter, Martin Valfridsson, torgför. Påståenden om att Socialtjänsten diskriminerar romer är svåra att granska eftersom kritiken anförs i så allmänna termer. Det ter sig som att kritiken är skriven från den ideologiska maktanalys som blivit så vanlig där diskriminering och rasism ses som en inneboende del av det svenska, västerländska, samhället och inte utifrån verkligheten.

  Ingen diskriminering får förminskas. Men när budskapet till en minoritet från en organisation de har förtroende för är att statens övriga myndigheter diskriminerar och är "brutal" är det lätt att förstå att klyftan mellan romer och majoritetssamhället inte minskar i önskvärd takt.

  Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.