Osäker värld med Trump

Ledare Artikeln publicerades
Foto:J. Scott Applewhite

Donald Trumps utspel om Nato slår direkt mot alliansens kärna, det kollektiva självförsvaret.

I ett osäkert världsläge är behovet av stabila strukturer stort. Fram till Brexit fanns förhoppningen att EU skulle utgöra en sådan. Istället tycks EU-motståndet öka på flera håll, medan unionens ledande förespråkare gör sitt bästa för att öka folkets förtroende för gemenskapen.

Som om inte det skulle räcka deklarerade den nyutnämnde republikanske presidentkandidaten Donald Trump i en intervju i onsdags att det inte är självklart att USA kommer att försvara sina Nato-allierade. Det beror på hur dessa har bidragit till försvarsalliansen innan, menade Trump. Detta utmanar själva kärnan i Nato-samarbetet, den ömsesidiga säkerhetsgarantin i artikel 5.

Oavsett vad som händer i valet den 8 november är nu anden ur flaskan. Orden är artikulerade och det torde vara första gången en kandidat till den amerikanska presidentposten skapat osäkerhet kring USA:s roll i Nato. Ryssland kommer inte vara sen att uppfatta signalen.

Uttalandet kan förvisso ses som i linje med den protektionistiska politik Trump bedriver. Det är Amerikas "röra som ska redas upp först". Samma förhållningssätt visade Trump vad gäller utvecklingen i Turkiet, som är ett Nato-land, och president Erdogans hårdnande grepp om makten och över folket. Trump har sagt att han inte tänker vifta med några pekpinnar mot Erdogan.

Till skillnad från utrikesminister John Kerry, som uppmanat Erdogan att hålla sig till de demokratiska spelreglerna, hävdar Trump att USA ska reda upp i sin egen - återigen - "röra" innan man kan komma och trycka liberala värderingar på andra. Avsändaren är inte trovärdig, slog Trump fast. Värderingsutspelet är oroande, men i linje med den trumpska politiken där USA:s roll som aktör för demokrati är nedprioriterad.

Donald Trump har i den allmänna debatten, och inte minst i medierapporteringen, visats upp som en pajas. Men oavsett om kritikerna vill det eller inte, så bedriver Trump politik. Och oavsett om det osannolika skulle inträffa - att Trump blir president - eller inte så påverkar han den politiska scenen i världen och kommer att fortsätta att göra det i någon form.

För Sveriges del är Trumps utspel om Nato mycket dåliga nyheter. Istället för att göra en saklig analys och utvärderingen av världsläget samt Sveriges roll och förmåga, har regeringen ägnat sig åt drömmar om den svenska alliansfriheten. Trots ökande konflikter i Mellanöstern, spänningar som genom migrationen även finns här, Rysslands aggressioner, ett totalt utarmat försvar, en säkerhetspolis som inte klarar uppgiften vad gäller nationella hot, en hårt pressad poliskår och ett turbulent Europa, har inte regeringen lyckats dra de rätta slutsatserna och sätta igång processen för ett medlemskap i Nato.

Frågan om Nato är inte enbart politisk, utan i högsta grad militär: Sverige kan inte försvaras utan Nato. Systemen och operationerna kräver en samordning som enbart Nato kan leverera. Semestertiderna är över.