Offensivt ledarskap lyfter inte Arbetsförmedlingen

Ledare Artikeln publicerades
Arbetsförmedlingen satsar tiotals miljoner på förnyelseresa men ignorerar att uppdraget har förändrats.
Foto:Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen satsar tiotals miljoner på förnyelseresa men ignorerar att uppdraget har förändrats.

Tiotals miljoner till konsulter ändrar inte på det faktum att Arbetsförmedlingens uppdrag är svårare än någonsin.

Gaia Leadership heter ett företag som under de senaste år har haft en synnerligen aktiv kund i Arbetsförmedlingen. Av de 58 miljoner kronor som myndigheten har satsat på konsultstöd i sitt förnyelsearbete 2014-2015 gick 55,2 till Gaia, vars filosofi Det Offensiva Ledarskapet går ut på att alla medarbetare i en organisation – i Arbetsförmedlingens fall 14 000 anställda – ska utveckla sitt ledarskap utifrån den egna inre drivkraften.

När envar sålunda "utvecklar sin självkännedom och värdesätter sina idéer sker en inre tillväxt som skapar yttre tillväxt och resultat på helt nya nivåer". Det låter något. För myndighetens del vore inte minst det där sistnämnda viktigt. Svaga resultat är ett av skälen till att allmänhetens förtroende för Arbetsförmedlingen är lägre än för alla andra myndigheter.

Men det är något märkligt med ett "förändringsledarskap" och en "förnyelseresa" som inte erkänner att Arbetsförmedlingens uppdrag i grunden har förändrats. I dag har en majoritet av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen svag ställning på arbetsmarknaden - de kan vara lågutbildade, utomeuropeiskt födda, äldre eller funktionsnedsatta. Antalet inrikes födda nyinskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen har minskat kraftigt sedan 2009, samtidigt som antalet nyinskrivna utomeuropeiskt födda har fördubblats. Mer än varannan arbetslös är nu utrikesfödd.

Därför är också den övergripande arbetslöshetssiffran mindre intressant än regeringen med sitt generella arbetslöshetsmål utgår ifrån. Arbetslöshetsnivån bland inrikes födda har sjunkit till 4,7 procent, medan den är 21,4 procent bland utrikesfödda. Socialdemokraternas idé att Arbetsförmedlingen skulle satsa på dem närmast arbetsmarknaden är verklighetsfrämmande. Det är i grupperna med svag ställning som de stora utmaningarna finns.

Självklart förändras då ramarna för Arbetsförmedlingens verksamhet. Uppdrag, mål och förväntningar måste anpassas till denna nya verklighet.

Det är denna förnyelseresa Arbetsförmedlingen, och de folkvalda som styr myndigheten, måste anträda. "Offensivt ledarskap" däremot leder ingenvart.