Nya idéer för nästa fem åren

Ledare Artikeln publicerades

Aldrig i modern tid har två personer dominerat svensk politik som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg.

Tage Erlander hade Gunnar Sträng som finansminister under närmare 15 år av sin tid som statsminister. De tvingades att manövrera mellan partiets olika maktgrupperingar i form av LO, de ännu mäktiga folkrörelserna och en stark partiopinion.
Reinfeldt-Borg har hittills haft få besvärliga motståndare internt och externt. Minoritetsregerandet efter valet 2010 har inte utsatts för avgörande prövningar, eftersom oppositionen saknar gemensam kraft. Den pågående stämman i Örebro antog på fredagen partiets nya idéprogram. Enigheten om partiets framtida inriktning blev närmast total. Folkpartiets landsmöte nyligen var debattgladare.

Idéprogrammet är också en kodifiering i efterhand av moderaternas nyorientering, som kom till uttryck inför valet 2006. Det nya arbetarepartiet talade redan då mindre om frihet och egenintresse, och mer om välfärd och gemenskap. Gränsdragningen mot socialdemokratin markerades genom större betoning på skyldigheter än rättigheter och större tonvikt på arbete än på bidrag.

De nya Moderaterna fortsätter att hålla sig borta från att ”lägga livet tillrätta” genom att i detalj peta i enskilda människors livsval. Men idéprogrammet talar mer positivt om politik som människors gemensamma angelägenhet.
Anders Borg har länge låtit arbetsmarknadens parter sköta sitt. På fredagen öppnade han för nya samtal mellan regeringen, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna för att öka sysselsättningen.

Idéprogrammet ska vidareutvecklas till handlingsprogram, som i sin tur blir regeringsprogram i stat, kommun och landsting. Hittills har regeringen Reinfeldt-Borg dragit åt det pragmatiska hållet. Händelsutvecklingen styr regerandet. Frånsett arbetslinjen, som inte är ett mål utan ett medel, har alliansregeringen haft få stora idéer, som sätter ord på människors hopp och drömmar.

Duon Reinfeldt-Borg har fem framgångsrika år bakom sig. Moderatstämman måste besvara frågan: Och sedan?

UW