Ny bottennivå för polisen

Ledare Artikeln publicerades

Flera antagna polisaspiranter på utbildningen i Växjö förmår inte avfyra ett tjänstevapen och har därför avskilts från utbildningen. Det borde vara en fingervisning om vad sänkta krav för med sig, men istället siktar regeringen på att nå ännu lägre nivåer.

Regeringen har gett polisen i ”uppdrag att öka effektiviteten i antagningsprocessen” som svar på rekryteringssvårigheterna. Det är lika med ännu ett steg mot lägre krav. Redan 2012 sänktes de fysiska kraven och då togs även språktestet och krav på frihet från kroniska sjukdomar bort. Begåvningskraven sänktes 2016 och spärrtiden för att söka på nytt försvann, och så sent som i november föreslog polisens personalavdelning att fysiska krav slopas i antagningen. Det bådar inte gott för polisens förmåga eller trovärdighet.

Lägre antagningskrav vore förödande för polisen.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Lägre antagningskrav vore förödande för polisen.

Den förre inrikesministern Anders Ygeman (S) var drivande till sänkta krav och efterfrågade fler kvinnliga sökande och fler med utomnordisk bakgrund. Däremot ansåg han att det förelåg en kraftig överrepresentation av män från landsbygden med militär bakgrund.

Bristen inom polisen är som störst i yttre tjänst. För att kunna verka där bör man inte bara klara att bära sin utrustning i form av skyddsväst, batong, hjälm, sköld och tjänstevapen, utan också att agera i sin tjänsteroll med denna på. Därmed måste poliser uppfylla grundläggande fysiska krav, som beskrivs som måttliga och något man klarar bara man besitter en normal fysik. Om detta får inte kompromissas. Ändå görs det i förhoppningen att kraven ska uppnås innan examination. Om så inte sker har en utbildningsplats kostat skattepengar i onödan.

Till hösten ska 800 utbildningsplatser fyllas genom lägre krav. Därefter 1 000 platser per termin. Regeringen är väl medveten om att nuvarande villkor inte lockar rätt personer. Ändå fortsätter kraven att sänkas istället för att attraktiviteten ökas.

Att förmå avfyra ett tjänstevapen borde vara självskrivet för den som vill arbeta som polis. Att nå enkla fyskrav likaså. Den som inte gör det saknar troligen nödvändig motivation och lämplighet. Polisyrket kräver ett stabilt psyke och bra fysik. Det är inte svårare än så.

Låg kvalité åtgärdas inte med sänkta krav. Det som snarare behövs är att yrket görs mer attraktivt genom högre löner och bättre arbetsvillkor, så att de som är lämpade och känner det nödvändiga kallet söker sig dit även framöver. Sannolikt har även män på landsbygden med militär bakgrund något att bidra med.