När kriget kommer till Kalmar

Ledare Artikeln publicerades
Kalmar län i krigets centrum. Både författarna Lars Wilderäng och Jerker Virdborg beskriver ett krig som utspelas i Kalmar.
Kalmar län i krigets centrum. Både författarna Lars Wilderäng och Jerker Virdborg beskriver ett krig som utspelas i Kalmar.

Kalmarområdet är i centrum i två färska romaner som båda handlar om ett Sverige i krig.

Stridsvagnsstrider mellan Rockneby och Läckeby. Ett sabotageförsök av telemasten i Emmaboda. En rysk invasion av Kalmar flygplats och en sprängd Ölandsbro. Det är scenerna i den storsäljande författaren Lars Wilderängs senaste roman Höstsol. (Massolit förlag)

I en av de stora svenska berättarna, Jerker Virdborgs nya roman, är det Kalmarsund som är målet för syskonparet Anna - som är tidigare soldat - och Erik. Från Västergötland via Nässjö tar de sig till platsen "Simpemåra” vid Östersjön där en blodig strid äger rum med gruppen SKT.

Det är knappast någon slump att Kalmarkusten spelar en så betydelsefull roll i romanerna. Det strategiskt intressanta området i Sverige går längs Östersjökusten från Åland via Gotland ner till Bornholm. Och kanske har i försvarsdebatten alltför stort fokus lagts på Gotland.

I Wilderängs Höstsol angriper Ryssland Kalmar och Öresundsbron för att stänga hela Östersjön, medan kärnan i det svenska specialförbandssystemet - SOG - sitter fast på Gotland.

Rysk krigföring har genom historien inte alltid präglats av långsiktighet och planering utan har alltid haft inslag av improvisation. Prioriterar Sverige ett försvar av Gotland kan också strategin ändras. Där har Wilderäng helt klart poänger. Finns stridsvagnarna på Gotland eller i Skåne ter sig Smålandskusten öppen.

Båda böckerna är blandvändare. Wilderäng är känd och läst också av en ung preppergeneration och Jerker Virdborg är sedan länge etablerad i kategorin "måste läsas."

När Sommaren min syster recenserats på kultursidor har Virdborgs berättarteknik – där huvudpersonen Erik själv kommenterar handlingen – diskuterats liksom den vackra skildringen av syskonkärleken i en dystopisk värld.

Kanske finns här också ett tecken på hur kulturvärlden är något fredsskadad. De militära perspektiven uteblir helt i kommentarerna. Detta trots att boken liksom Virdborgs tidigare opus Skyddsrummet Luxgatan ter sig väl researchad. Och referenser finns också till de tidigare skildringarna av ett Småland i krig. I den nya romanen omtalas "SKLG" som i en tidigare novell om Kronoberg som krigsskådeplats är någon form av illegal militär aktör.

Anna och Erik rör sig i ett sönderfallande land som präglas av ett frontlöst inbördeskrig helt utan centralmakt. Vem eller vilka som strider är oklart. De vandrar förbi lik, möts av drogade beväpnade unga män och passerar spökstäder.

Med den erfarne soldatens träning leder Anna paret disciplinerat. Kvällarna ägnas åt vapenvård av terapiskäl. Huggormen som biter Anna kokas och äts upp som efter en instruktion i arméns överlevnadshandbok.

Flera skildringar i boken vittnar om hur Virdborg hämtat inspiration från krigens vardag. Som i Mellanöstern angrips heliga platser – i detta fall Annebergs kyrkogård – för att riktigt skada också människans inre och hennes rötter i det förflutna. En grupp tycks sätta i system att genom rykten om hjälpkonvojer bomba civilbefolkningen. Räddningen blir istället döden - som en påminnelse om hur terrorgrupper ofta riktar ett andra bombdåd mot räddningstjänst och sjukvårdare.

Lars Wilderäng har uppenbarligen tillbringat mycket tid i länet. Man behöver inte vara en så kallad MÖP - militärt överintresserad person – för att uppskatta den vida detaljkännedomen om vapen, utrustning och militära termer.

Det ryktas också att försvarshögkvarteret lusläst hans tidigare böcker för att se om den mycket initierade Wilderäng avslöjat hemligheter.

För övrigt är Wilderäng så självsäker att han skriver om sig själv i boken. Den ”skicklige bloggaren” som med systemkamera på magen är på Folk och försvars rikskonferens i Sälen är nämligen Wilderäng själv!

Handlingen i länet utspelas som sagt framför allt i området mellan Lindsdal och Rockneby sedan en stridsvagnsgrupp på väg till Gotland hastigt omgrupperas mot Kalmar. Miljöskildringarna är noggranna, från puben Kråkan i Oskarshamn till jordbrukslandskapet norr om Kalmar. Dock har masten i Emmaboda som ligger i Bälshult fått platsen Bålshult.

Kriget kan tyckas så avlägset. Men det är för många så nära. Jerker Virdborg avslutar sin roman med en båtfärd från Simpemåra ut på Östersjön som för tankarna till dagens flyktingsituation på Medelhavet.

Wilderäng skildrar hur främmande makt använder sig av hemlig avlyssning, diplomater är underrättelseofficerare och hur krigsplanering förekommer mot Sverige.

På den punkten är det inte fråga om en berättelse som saknar grund i verkligheten utan i romanens form skildras de antagonistiska aktiviteter som sker mot Sverige, här och nu. Och båda romanerna påminner om något närmast bortglömt, nämligen Kalmars mycket strategiskt viktiga läge i Östersjöområdet.