När foster blir barn

Ledare Artikeln publicerades
Välkommet med levande debatt om aborter.
Foto:Björn Larsson Ask / Svd / TT
Välkommet med levande debatt om aborter.

Det är välkommet att SVT håller den etiska diskussionen om sena aborter levande. Men det är viktigt att betona att aborter av livsdugliga foster redan i dag är otillåtet.

Det hör inte till vanligheterna att en stor svensk mediekanal problematiserar frågor kring abort och medicinsk etik. I andra fall brukar alla som diskuterar frågor om aborter, medicinska metoder eller samvetsfrihet stämplas som fanatiska abortmotståndare.

SVT tar upp frågeställningar som många annars väjer för att diskutera. De etiska spörsmål som vårdpersonalen själva ställs inför. Hur känns det att spruta in kaliumlösning genom en kvinnas mage in i fostrets hjärta - en metod som ska användas vid mycket sena aborter.

Flera barnläkare vittnar också om att det inte är sällsynt att aborter går in i vecka 22. Sista dagen för abort är 21 veckor och sex dagar. Sedan är fostret juridiskt ett barn och omfattas bland annat av regler kring folkbokföring.

Ett levande foster som föds efter denna tidpunkt är således att betrakta som ett barn som läkaren har till uppgift att vårda. Som överläkaren i Eskilstuna Katarina Strand Brodd uttrycker det: "Träffar jag ett akut sjukt barn så vill jag hjälpa det".

Här görs uppenbarligen olika bedömningar inom ramen för läkaretiken.

Katarina Strand Brodd som själv försökt rädda foster får stöd från ordföranden i Socialstyrelsens etiska råd i just den handlingen, medan företrädare för Svensk förening för obstetrik och gynekologi menar att avsikten inte "är att kvinnan ska bli förälder".

Att Inspektionen för vård och omsorg diskuterar att inleda en granskning av abortvården ter sig därför rimligt, även om Socialstyrelsens rättsliga råd förefaller ha varit tydligt i sina direktiv. Den medicinsk-etiska diskussionen måste dock alltid vara levande.

Men SVT-inslaget saknade tyvärr några viktiga perspektiv och ger därför en på det hela taget något missvisande bild av frågan.

Sena aborter är beslutade av Socialstyrelsens rättsliga råd. Tillstånd får, står det i abortlagen, "ej lämnas, om det finns anledning antaga att fostret är livsdugligt", utanför livmodern. Den vanligaste orsaken till att sena aborter beviljas är konstaterade fosterskador.

Det är en juridisk formulering som nog är okänd för många. Det finns ingen sen fri abort i Sverige. När sen abort beviljas ska det också vara fråga om "synnerliga skäl".

Ekoredaktionen har tidigare 11/11-2015 uppmärksammat att det rättsliga rådet känner till 10 fall där barn fötts i vecka 21 och överlevt. Alltså före gränsen där abort kan bli tillåten i Sverige.

Att så många som 40 procent av de barn som föds i vecka 22 överlever har emellertid ingen direkt bäring på denna diskussion eftersom den rör foster som inte bedömts vara livsdugliga.

Dagens abortlagstiftning vilar också på att gränsen för när abort beviljas styrs av när fostret kan antas vara livsdugligt. Den medicinska forskningens oavbrutna framsteg medför att den gränsen inte är skriven i sten utan att den följer läkarvetenskapen utveckling. Men debatten om sena aborter är emellertid inte betjänt av fler förenklingar.