När allas ansvar till slut blir ingens

Ledare Artikeln publicerades
Jonas Nygren (S) till höger får i uppdrag  av statsrådet Ibrahim Baylan att utreda och inrätta den nya myndigheten Delegationen mot segregation.
Foto:Adam Wrafter/SvD/TT
Jonas Nygren (S) till höger får i uppdrag av statsrådet Ibrahim Baylan att utreda och inrätta den nya myndigheten Delegationen mot segregation.

Regeringen inrättar nya myndigheter. En Jämställdhetsmyndighet ska lokaliseras till Göteborg och en myndighet mot segregation är nu också beslutad.

I ärlighetens namn så har den så kallade myndighetsinflationen avtagit något. Sedan regeringsskiftet har ungefär lika många myndigheter lagts ner som tillkommit. Att inrätta en ny myndighet har varit ett vanligt sätt att visa på politisk handlingskraft. Alternativet att ge nya uppgifter till en etablerad myndighet ger ofta mer valuta för pengarna. Då slipper man problem med rekryteringar och lokalisering. Men det är inte alltid lika politiskt populärt och ger inte lika mycket med uppmärksamhet.

Häromveckan fattade dock regeringen beslut om att inrätta en ny myndighet; Delegationen mot segregation. Som skisserna av den ser ut framstår den som ett slags mellanting mellan myndighet och samordnare. Alltså ett nytt inslag i statsförvaltningen.

Uppdraget att utreda och inrätta väcker återigen frågor om hur tilltron till det opolitiska utredningsväsendet ska upprätthållas.

    Statsrådet Ibrahim Baylan (S) utsåg här det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Jonas Nygren i Sundbyberg, numera aktiv i Hyresgästföreningen, till den uppgiften. Utredaren blir således sedan generaldirektör.

    Uppdraget är mångtydigt. Myndigheten ska samordna statliga och kommunala insatser genom avtal med kommunerna när det gäller faktorer som brottslighet, långtidsarbetslöshet och samhällsservice. Till det kommer att den ska utöka samverkan mellan näringsliv, akademi och politik.

    Men vilket är behovet av en ny myndighet när det gäller arbetet mot brottslighet? Polisen skriver redan i dag samverkansavtal med kommuner som också gäller det brottsförebyggande arbetet. När det gäller bostadsförsörjning som är en annan fråga som berör den nya myndigheten ska kommunerna samråda med statliga Länsstyrelsen som fått ökat ansvar i frågan. Och dagens skolmyndigheter ska få utökade regionala befogenheter när det gäller att stötta skolor (nämndes i går av utbildningsministern) - samtidigt som den nya myndigheten också får en liknande roll. Om syftet med nya myndigheter är att samordna arbetet mot segregation är risken att motsatsen blir ett faktum. Att revirstriderna blir fler och värre och att det som är allas ansvar till slut blir ingens.