Moskébygge med förhinder

Ledare Artikeln publicerades

Svenska kyrkans engagemang i ett moskébygge väcker frågor, inte minst på grund av den muslimska församlingens närhet till konspirationsteorier om judiskt världsherravälde och förintelseförnekelse.

Sedan ett par år tillbaka har Nacka församling i Stockholm haft planer på att bygga en moské i anslutning till kyrkan i Fisksätra. Ambitionsnivån har varit den högsta tänkbara, projektets slogan är ”Världsfreden börjar i Fisksätra”.

Men varför ska Svenska kyrkan legitimera och finansiera moskébyggen? Frågan har ställts såväl av ledamöter i det egna kyrkorådet som av andra. Men denna kritiska undran har viftats bort av de engagerade i projektet. Man har istället försäkrat att Svenska kyrkan inte ska bekosta något och tillagt att den som antyder sådant ljuger och är fientlig mot människor av annan trosuppfattning.

Redan när det stod klart att Nacka församling skulle engagera sig i moskébygget överklagades detta till Stockholms domkapitel, eftersom det ansågs strida mot Svenska kyrkans grundläggande uppgift. Men domkapitlet menade att projektet låg i linje med den kristna uppgiften. Det beslutet överklagades i sin tur till Svenska kyrkans överklagandenämnd. Överklagandenämnden ansåg att det ingick i den kristna missionstanken numera att kyrkan är behjälplig i ett moskébygge. Hur man rent teologiskt får ihop detta står inte att läsa i besluten.

Men pengarna då? Fakta talar för sig själv: Den muslimska församlingen har fått köpa mark av Svenska kyrkan för trehundratusen kronor. Denna mark har man ännu inte betalat. Det behövs 39 miljoner för att bygga moskén. För att få ihop dessa miljoner har man startat en insamlingsstiftelse. När den bildades fanns bland andra nuvarande ministern och miljöpartisten Mehmet Kaplan, som visat sig vara inblandad i ett moskébygge i Husby med ekonomiska förvecklingar, och Wanja Lundby Wedin, kyrkostyrelsens förste vice ordförande, i styrelsen.

För att få igång och driva insamlingsstiftelsen behövs 3,2 miljoner kronor för lobbying och marknadsföring. Stockholms stift har uppmanat Nacka församling att söka pengar från stiftet för detta ändamål, alltså medlemspengar. Enligt ett förhandslöfte skulle stiftet stå för hälften av kostnaderna, 1,6 miljoner, om Nacka församlingen kunde skrapa ihop den andra halvan.

Men med sju röster mot sex avslogs den inlämnade ansökan om projektmedel till insamlingsstiftelsen av stiftsstyrelsen nyligen, trots förhandslöftet. Biskop Eva Brunne reserverade sig mot avslaget och stödjer fortsatt, tillsammans med S, att ekonomiska bidrag ska ges för att komma igång med moskébygget. Nacka församling planerar nu en ny ansökan och själva anslog de häromveckan en halv miljon till moskébyggets insamlingsstiftelse. Dessa pengar hade ingivits till kyrkan som testamenterad gåva. Om man verkligen kan göra så med medel som testamenteras till Svenska kyrkan undersöks nu.

En ytterligare komplikation i denna strid är att den muslimska församlingen regelbundet annonserat på sajten www.arabnyheter.se, som torgför den judiska världskonspirationen och publicerar förintelseförnekare. Världsfreden börjar i Fisksätra? Skulle inte tro det. Men miljoner kan komma att rulla av de kyrkotillhörigas pengar.

Fakta

Annika Borg

Teol dr och författare

Visa mer...