Mörbylånga håller koll på skatten

Ledare Artikeln publicerades
Först i länet med skattekoll.
Foto:Skärmdump
Först i länet med skattekoll.

Tjänsten skattekollen på Mörbylånga kommuns hemsida visar vad varje skattekrona som dras från lönen egentligen går till.

Programmet är enkelt. Det enda som behöver matas in är månadslönen. Sedan visar tjänsten hur kommunalskatten fördelas på olika verksamhetsområden.

Den moderatledda kommunen på Öland är först i Kalmar län med programmet, och fler bör följa efter. Dock finns utvecklingspotential. Än så länge visas inte jobbskatteavdraget som innebär en skattereduktion på upp till 2 200 kronor per månad. Skattekollen har ännu inte full koll.

Men att kommuninvånare kan se vad just deras pengar går till är viktigt av flera anledningar. Det är inte ovanligt att det generellt i samhället sprids missuppfattningar om hur resurser fördelas. Skattekollen gör att medborgare och även politiker enkelt får rätt information.

  Programmet kan med fördel användas i skolan för att med utgångspunkt i den egna orten lära barn om hur samhället fungerar och är uppbyggt. Skattekollen ger den konkreta insikten att mamma och pappa genom lönen betalar för alla förmåner.

  På kommunhuset är det bra att få ett skattebetalarperspektiv. Tjänsten möjliggör jämförelser mellan hur olika kommuner hanterar skattemedel och prioriterar.

  Förtroendet för demokratiska institutioner gynnas av öppenhet. Och den tekniska utvecklingen öppnar för nya sätt att sprida kunskap. Främst på internationell men även på nationell nivå finns initiativ för att öka transparensen i samhället.

  Även om det är en stor skillnad på globala organisationer som arbetar mot korruption och skattekollen i Mörbylånga finns en gemensam nämnare, strävan att göra information offentlig och lättillgänglig.

  Ökad transparens i samhället kan förändra hur organisationer styrs. Svågerpolitik gynnas inte av offentlighetens ljus.

  Utvecklingen för att öka transparensen leds av insatser i lokalsamhället. Det gör Skattekollen viktig inte bara som ett verktyg för att motverka slöseri med skattepengar. Den kan öka tilltron till våra demokratiska institutioner. Förhoppningsvis fortsätter Mörbylånga på det inslagna spåret och andra kommuner följer.