Mönsterås är också en del av arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingens centraliseringsiver ger i värsta fall en föraning om den framtida polisorganisationen i mindre orter.

Ledare ,

På måndagen kunde arbetsförmedlare på kontoren i bland annat Emmaboda, Färjestaden, Hultsfred, Mönsterås och Torsås andas ut. Planerna på en nedläggning läggs på is, på grund av extravalet och det osäkra budgetläget. Hur Arbetsförmedlingen är organiserad på regional nivå ligger inom myndighetens självständighet att besluta, varför nedläggningar av kontoren inte lär vara avskrivna.

Fram till 2008 låg ansvaret för de lokala kontoren i länsarbetsnämnderna. De slogs samman till en gemensam nationell myndighet för att åstadkomma enhetlighet och effektivitet. Man ville från regeringens sida komma åt att kraven på arbetssökande skilde sig åt mellan olika delar av landet.

Men så länge makten över organisationen fanns i en regional styrelse garanterades också en bred statlig närvaro i alla Sveriges län. Efter några år med en gemensam organisation väger synliga myndighetskontor i Mönsterås och Torsås inte längre lika tungt. De är lättare att stänga med ett klubbslag i Stockholm.

Här finns en parallell till den nya polisorganisationen. Med en centraliserad organisation där besluten fattas i Malmö eller Stockholm blir närvaron i ett landsbygdslän också ett möjligt besparingsobjekt.

Det är mycket möjligt att antalet kontor i mindre kommuner inte är avgörande för möjligheterna att matcha arbetsgivare och arbetssökande. Men nedläggningsplanerna lanserades långt innan den pågående översynen av myndigheten presenterats. En så betydande förändring borde ske efter och inte innan det att Agneta Dreber 2016 lämnat sitt omfattande utredningsförslag.

Om nedläggningarna blir av innebär det att Arbetsförmedlingen drar sig tillbaka från områden där arbetslösheten redan är hög. Staten för över ansvar för både nyanlända och arbetslösa till mindre utsatta kommuner vilket skapar nya spänningar mellan stad och land.

Flera kommuner som Växjö och Uppvidinge har talat om att skapa en egen arbetsförmedling. Redan i dag jobbar kommuner med att ge personer försörjningsstöd nystartsjobb. Men arbetsmarknaden är inte lokal utan nationell. Och så länge som Mönsterås och Torsås med flera faktiskt är delar av en och samma arbetsmarknad ter det sig rimligt med statlig närvaro också där.