Moderaterna är inte gamla

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Barometern/TT

Anna Kinberg Batra omprövar delar av vad som uppfattas som ”nya Moderaterna”, men bygger också vidare på några av hörnstenarna i företrädarens politiska projekt.

Partistämman i Karlstad kommer att gå till partihistorien som vägskäl för Moderaterna när det gäller arbetsrätt och asylpolitiken. Det är också två av de stora politikområden där Fredrik Reinfeldt och Anders Borg genomförde en omfattande omprövning av partiets politik. Och nu kritiseras den ”extrema asylpolitiken” som Moderaterna drev igenom. De ombud som applåderade kollektivavtalskramandet krävde nu en omprövning av lagen om anställningsskydd. Och När Reinfeldt och Borg är borta får gamla opinioner nytt liv. Det var inte långtifrån att ombuden tog ställning för att alkoholmonopolet skulle avskaffas. Nu nöjde sig ombuden med en mjukare, men ändå betydligt strängare formulering, än vad partiledningen önskar sig. Nästa gång faller monopolet, i vart fall på M-stämman.

Den starka opinionen överraskade partiledningen som utan frenesi deltog i debatten. Ingen sa att licensbutiker inte är samma sak som fler Systembolagsbutiker. Det statliga monopolet kan pott öppna fler butiker för att öka tillgängligheten, men den återhållsamhetskultur som finns i kedjan med den gröna skylten kommer aldrig existera i en kommersialiserad miljö där det ständigt tänjs på regler.

Uppdelningen i gamla och nya Moderater är emellertid ofta förenklad. Liksom bilden av att Reinfeldt förde partiet mot mitten. Nya Moderaterna sänkte skatterna mer än de gamla. De nya ökade valfriheten mer än de gamla. Och förändringen av Las som vänder sig mot ”de nya” drivs inte av föredettingar utan av ungdomsförbundet.

På flera sätt fullföljer också Anna Kinberg Batra den politiska inriktning som företrädaren inledde. När pressen gått till hotellet på fredagskvällen drevs Kinberg Batras första egna stora politiska idé igenom; rätten till allmän förskola från tv års ålder.

”Moderaterna ska vara förskolepartiet”, sade M-ledaren. Reinfeldt talade om nattdagis, men öppnade aldrig för den dyra reformen, Kinberg Batra tar dock förskolestafettpinnen vidare.

Det var inte många år sedan som förskolan sågs som ett exempel på statsindividualism, som något som befriade människan från familjen. Och som skapar en självgenererande utgiftsmaskin. På det hela taget talas det väldigt sällan om små gemenskaper, civil samhälle eller familjen i varken Reinfeldts eller Kinberg Batras moderater.

Att Kinberg Batra lanserar ett skolinitiativ som hon själv ska leda är dock en påminnelse om M-ledarens höga välfärdsambitioner. Valfrihet, konkurrens och kontroll har varit och är viktiga inslag i en borgerlig skolpolitik. Men Moderaterna visar nu att inte bara formfrågor utan också innehållsfrågor ska väga tyngre. Även på denna punkt är det mer av företrädarens ”kvalitet i välfärden” än tidigare M-linjer som utgiftsminimering och individualism som gäller.

Ju mer egenprofilerad politik Anna Kinberg Batra har desto säkrare blir hon. Frågan är däremot vad ombuden själva tolkar in i beslutet att Las-reglerna ska reformeras.

Talespersonen Elisabeth Svantesson meddelade tydligt att den ”grundläggande anställningstryggheten” inte ska omprövas. Det är svårt att tolka på annat sätt än att turordningsregler som ger fackliga organisationer makt ska bevaras och inte ersättas med ord som att ”uppsägningar ska ske på saklig grund”.

Nederlaget kan Kinberg Batra leva med. Men konflikter på arbetsmarknaden är inte bara besvärliga ur ett imageperspektiv utan kan leda till kompensationskrav från fackföreningar och kan dessutom sätta käppar i hjulet för den process som trots allt pågår i några LO-förbund om att avtalsvägen sänka trösklar på arbetsmarknaden.

I migrationsfrågan är det i dag Moderaterna som efter att ha körts om av Kristdemokraterna äger det politiska initiativet.

En förvånansvärt passiv och internt splittrad regering har underlättat den moderata kovändningen i fråga om uppehållstillstånd, gränsskydd och bidrag. Till bilden hör också att kommunpolitiker som får ta ansvaret för mottagandet är starka på M-stämmor. I ett medieklimat där konflikten står i centrum hade också styrkan i förespråkandet av permanenta uppehållstillstånd framför temporära kraftigt överskattats.

Räkna dock med att fler förändringar kommer – också från regeringen när det gäller migrationen. På torsdag kommer Migrationsverkets näsa prognos om asyltrycket mot Sverige. Gissningsvis har partiernas företrädare fått underhandsinformation om den när de träffas på tisdag. Bakom stängda dörrar tisslas och tasslas det om att regeringen kommer att tvingas lägga fram en tilläggsbudget på grund av de snabbt skenande kostnaderna för migrationen. Statsministern kan inte fortsätta att lämna game-over.

Regeringens svaghet har sedan valet varit det enda trumfkortet för oppositionen och alliansen. Nu efter stämman har Anna Kinberg Batra ett andra trumfkort i den egna politikutvecklingen.