Moderat försvar av samhällskontraktet

Ledare Artikeln publicerades

Anna Kinbergs Batras tal om svenska värderingar bör förstås som ett utryck för att rädda välfärdsstaten.

Svenska värderingar är att göra rätt för sig, sade bland annat M-ledaren Anna Kinberg Batra när det var Moderaternas dag under Almedalsveckan i Visby.

På det hela taget har talet om svenska värderingar dominerat hela veckan. Statsminister Stefan Löfven upprepade ordet gång efter gång. Ebba Busch Thor som representerar ett parti där nationen inte haft samma starka ställning som i Moderaterna talade med en stor blågul flagga i fonden.

Vad svenska värderingar egentligen är talar få om. För inte så många år sedan var svaret på en motsvarande diskussion "den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism". Nu är det specifika "svenska värderingar" som avses. Det låter som en smal elitistisk värdegrund för Sverige.

Så säger Kinberg Batra att i Sverige "hålls ingen tillbaka av sin familj".

Sant. Alla ska ha rätt till lika val, oberoende av kön. Avarter av patriarkal kultur måste uppmärksammas. Men här finns en exkluderande syn på familj- och för all del av andra civila gemenskaper. De ses som problem istället för som bärare av ett starkt och vitalt samhälle.

Kinberg Batra talar exempelvis om att göra rätt för sig och jämställdhet som något specifikt svenskt. Om de jämställdhetsideal som kvoteringsvänliga liberaler är svenska - del i en värdegrund - är dock en överdrift.

Man bör i stället förstå Kinberg Batras ord som ett värnande av de värderingar som är inbyggda i välfärdsstaten. Många tror att den baseras på solidaritet och altruism- lätt översatt godhet. Men välfärdsstaten bygger snarare på ömsesidighet, som bland annat statsvetaren Bo Rothstein understrukit.

"Vi är beredda att ställa upp för andra om vi tror att andra är beredda att ställa upp för oss." Välfärdsstaten börjar att krackelera om stora grupper står utanför arbetsmarknaden. Tilliten till välfärdssystemen urholkas också om stora arbetande grupper upplever att ersättningar överutnyttjas. I ett samhälle utan breda välfärdssystem och med en större acceptans för sociala klyftor saknar staten anledning att etablera migranter på arbetsmarknaden eller att ställa krav på arbete för bidrag. Ska välfärd bevaras och utvecklas kan helt enkelt inte stora grupper stå utanför arbetsmarknaden.

Moderaternas svar är således att välfärdsstaten ska bevaras. Ett annat skulle kunna vara att den monterades ner. Då behövs heller inga krav på arbete eller studier, Eller kunskaper i svenska. På det hela taget är det välkommet att det som slarvigt kan kallas samhällskontraktet kodifieras. Men att kalla det svenska värderingar är att gå för långt.

Några punkter förtjänar att ytterligare kommenteras:

Moderaterna vill införa ett krav på ansträngningar i svenska för att ett permanent uppehållstillstånd ska beviljas.

Att språket som nyckel in i det svenska samhället understryks är rätt. Men en fråga gäller vad detta faktiskt betyder. De som i dag tillåts få temporära uppehållstillstånd är antingen flyktingar eller personer med alternativt skyddsbehov. De har rätt till asyl enligt konvention och EU -rätt. De kan således inte avvisas om de inte deltagit i språkundervisning. Däremot kan de beviljas nya temporära tillstånd.

Kinberg Batra vill också att aktivitetskravet för försörjningsstöd ska förstärkas. Det ska finnas en motprestation för "socialbidrag". Särskilt framhåller M-ledaren att utrikes födda kvinnors arbetskraftsdeltagande måste öka.

Sant. Samtidigt finns det skäl att här liksom när det gäller regeringens beslut att Arbetsförmedlingen ska prioritera utrikes födda kvinnor att påpeka att detta mål strider mot andra som formar arbetsmarknadspolitiken.

Länge har det talats om behovet av matchning. Att arbetslösa och arbetsgivare ska möta varandra. Men de grupper som nu omtalas står långt bort från den ordinarie arbetsmarknaden och en prioritering av dem påverkar Arbetsförmedlingens möjligheter att matcha arbetssökande till arbete inom näringslivet. Det är lätt att peka på problem - svårt att finna lösningar. Moderaterna presenterar emellertid betydligt fler förslag - och vassare - än regeringspartierna.