Med allvarligt ärende

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Brynn Anderson

Den har redan kallats en av årets viktigaste böcker, debattören Hanna Gadbans bok Min Jihad. Jakten på liberal islam (Fri Tanke Förlag).

Gadban kartlägger den så kallade Dawa-rörelsen, islamistisk mission, i Sverige. Hon visar att rörelsen inte ägnar sig åt det många förknippar med ordet mission: att övertyga människor om en tro, utan har en aggressiv politisk agenda för att förändra samhället.

Den samhällsförändring de vill få till stånd är att öka religionens makt över samhällsinstitutionerna. Det kan handla om allt från rättssystemet ned till krav på särbehandling på alla samhälleliga arenor.

Hanna Gadban, själv shiamuslim med bakgrund i Irak, fokuserar särskilt kvinnornas roll. Hennes egen kamp, jihad betyder kamp, handlar om att som kvinna och liberal feminist ha rätt till sitt eget teologiska tolkningsföreträde.

    Att inte enbart erkännas de fri- och rättigheter som är grundläggande i västvärlden, utan även göra anspråk på att ha en egen religiös auktoritet och få den respekterad. En gudsrelation religiösa (manliga) ledare inte har mandat att förminska.

    Gadban är en stark röst inifrån sin muslimska tradition, och en ovanlig. Det svenska offentliga samtalet har alldeles för få röster som speglar den muslimska mångfalden.

    Boken är uppbyggd kring tre teman: Gadbans andliga sökande, den svenska dawarörelsen och om vägen mot liberal islam. Det viktigaste i boken är de avslöjanden Gadban gör om kopplingen mellan det som ska se ut som mission, men som i själva verket är intrikata nätverk med kopplingar till våldsbejakande islamism, antisemitiska föreställningar och förtryckande kvinnosyn.

    En svårighet i läsningen är de många person- och föreningsnamn som fyller sidorna, men på något annat sätt går det inte att genomföra ett projekt som detta.

    Ett av flera allvarliga avslöjanden är att svenska skattemedel gått till verksamheter som sagt sig vara antirasistiska och bekämpa islamofobi, men som varit integrerade delar av politiska islamistiska nätverk. Boken borde vara obligatorisk läsning för politiker och andra inom studieförbund och statliga myndigheter som delar ut pengar.