M gör samma fel som MP i asylpolitiken

Ledare Artikeln publicerades
En återgång till den gamla asylpolitiken lär få förorda. Men allt det temporära bör inte självklart bli permanent.
Foto:TT
En återgång till den gamla asylpolitiken lär få förorda. Men allt det temporära bör inte självklart bli permanent.

Medan Miljöpartiet deklarerat att den "tillfälliga" lagen ska vara just tillfällig säger Moderaterna att den ska permanentas om partiet vinner valet. Båda partierna bör emellertid vänta och se.

När riksdagen i dag fattar beslut om införandet av tillfälliga uppehållstillstånd är det ingen som tror att tidigare reglerna fullt ut kommer att återinföras när den tillfälliga perioden av tre år är över. Att asyltrycket i höstas blev så hårt mot just Sverige handlade ju om att de svenska reglerna för uppehållstillstånd var så mycket mer generösa än för övriga medlemsländer i EU. Men det betyder inte att allt det temporära bör bli det nya permanenta.

Miljöpartiets språkrör Gustaf Fridolin har tidigare deklarerat att lagstiftningen bör avskaffas i förtid. Migrationspolitiken blir en valfråga 2018 och med hänsyn till att Socialdemokraterna inte givit något besked om framtiden för undantagen tycks regeringen rymma olika uppfattningar.

Men det gör också Alliansen. Anna Kinberg Batra har ilsknat till när allianskollegor brutit enigheten, men väljer med sitt utspel om att permanenta undantagen att understryka skiljelinjer mellan partierna. Centerns öppna gränser-linje fortsätter visserligen att förvåna - inte minst med tanke på att det ofta är Centerkommuner som tvingats ta ett oproportionerligt stort ansvar under flyktingskrisen. Det senkomna politiska ansvaret underblåste Sverigedemokraternas framgångar i stora delar av det historiskt så toleranta och migrationsvänliga Smålands inland.

Liberalernas och Kristdemokraternas invändningar är av en annan natur. I huvuddragen står de liksom Moderaterna bakom de tillfälliga uppehållstillstånden. Som får sägas vara en acceptabel lösning i en pressad situation.

Frågetecknen kring den begränsade familjeåterföreningen är dock större. Och den restriktiva synen reflekterar möjligen den svaga ställning den vanliga familjen - mamma, pappa och barn - har i det svenska samhället.

Till den 19 juli 2018 ska den tillfälliga lagen vara utvärderad och regeringen ska då fatta beslut om lagen ska tillämpas ytterligare ett år. Det finns skäl att vänta på denna kontrollstation innan man deklarerar uppfattning om hur mycket av det tillfälliga som bör bli permanent.