Lyssna på rektorerna, återinför estetiska ämnen

Ledare Artikeln publicerades

Gymnasiet bör präglas av ett bildningsideal där ett estetiskt ämne har en naturlig plats.

Med gymnasiereformen 2011 försvann estetisk verksamhet som ett av gymnasiets kärnämnen. De gymnasiegemensamma ämnena är numera matematik, svenska, naturkunskap, engelska, religionskunskap, samhällskunskap, historia samt idrott och hälsa.

På en skola tillverkas rekvisita till ett filmprojekt om Romeo och Julia. Ett bra exempel på hur olika estetiska uttryck kan samverka.
Foto: Fredrik Sandberg / TT
På en skola tillverkas rekvisita till ett filmprojekt om Romeo och Julia. Ett bra exempel på hur olika estetiska uttryck kan samverka.

Dessa är ämnen som alla läser på gymnasiet, såväl på ett yrkesprogram som ett högskoleförberedande program. Oavsett om man siktar på ett yrkesliv som målare, undersköterska eller civilingenjör, behöver alla gå ut i vuxenvärlden med ett visst mått av bildning.

Det är en djupt sympatisk tanke, att skolan inte bara ska leverera arbetskraft med yrkesspecifika kunskaper, utan utveckla hela människan. Vi är en del av en historisk och kulturell kontext och utan kunskaper i humaniora skulle mycket av vår omvärld bli obegriplig.

Vi lär oss om vår civilisation när vi läser historia eller religion, men den gestaltas i kulturella uttryck såsom musik, konst och dramatik.

Därför var det positivt när regeringen föreslog att ett nytt ämne - estetiska uttryck - skulle läggas till de obligatoriska gymnasiekurserna. Oppositionen röstade dock ned förslaget vid votering den 19 juni.

Det fanns rimliga invändningar mot propositionen som ledde till att de borgerliga röstade ner den, men för den genomsnittlige väljaren så riskerar detta att återigen bekräfta den så vanligt förekommande bilden av en vänster som är intresserad av kultur och en höger som inte är det.

På Svenska Dagbladets debattsida (7/7) protesterar 35 universitets- och högskolerektorer mot riksdagens beslut. De framhåller dels värdet av en allsidig bildning, dels hur estetiska ämnen stärker våra förmågor även i andra ämnen. Att företrädare för såväl de stora universiteten som mindre högskolor, gemensamt tar ställning på detta sätt, bör stämma till eftertanke.

Man kan diskutera former och omfattning för ett estetiskt ämne i gymnasiet. Man skulle exempelvis kunna tänka sig, i syfte att minska betygsstress, att det endast fanns ett godkänt eller icke godkänt betyg. Men ämnet bör finnas som en självklar del av gymnasieutbildningen.