Louise Bringselius: Småländska ideal lyfter välfärden

Ledare Artikeln publicerades

Skola och sjukvård är två områden i hjärtat av välfärdssektorn. Kalmar utmärker sig med framgångar på båda. Den småländska strävsamheten kan vara en del av förklaringen.

Betydelsen av en väl fungerande sjukvård blir ofta uppenbar i stunden, medan betydelsen av en god skola ibland märks först på sikt. Exempelvis är skolan viktig för att stävja kriminalitet. Professor Per-Olof Wikström vid universitetet i Cambridge menar att det som avgör om barn så småningom blir kriminella inte i första hand är hemmiljön, utan värderingarna i den vidare omgivningen under uppväxten. ”Skolan är kanske samhällets bästa chans att göra någonting.” förklarar han i SVT:s Uppdrag granskning (september 2017).

I dagarna utsågs Kalmar till landets fjärde bästa skolkommun i Lärarförbundets rankning. Inom länet rankas Kalmar som nummer ett och därefter följer Borgholm och Oskarshamn. I undersökningen väger Lärarförbundet bland annat in lärartäthet, lärarnas hälsa, andel barn i förskola och betygsresultat.

Förbundsordföranden Johanna Jaara Åstrand talar om målmedvetenhet och långsiktighet som viktiga förklaringar till goda resultat. Från lärarrummen hör man också lärare tala om omtanke, förtroende, tid och engagemang.

Länets sjukhus klarar sig också bra. Västerviks sjukhus toppar listan ”Bästa mellanstora sjukhus 2016” i Dagens Medicins årliga rankning. Länssjukhuset i Kalmar rankas som en hedervärd nummer fyra på samma lista. Oskarshamns sjukhus toppar listan ”Bästa mindre sjukhus 2016”.

En förklaring till framgångarna kan vara det systematiska förbättringsarbete som bedrivs i Kalmar Läns Landsting. Det handlar om allt från sjukhusmat till strukturer för samverkan. Men det som framför allt sticker ut är det löpande arbete med värdegrund och förbättringar, som går under rubriken ”Varje dag lite bättre”. Inom ramen för det lyfter landstinget fram exempel på små förbättringar och goda prestationer i det dagliga arbetet och sätter medarbetarnas insatser i mötet med brukaren i centrum. Många sådana berättelser hittar man på Youtube.

Teman som återkommer i beskrivningar av arbetet i både skola och sjukvård i länet är långsiktighet, gradvisa förändringar och betoning av det positiva. Det här är en anledning till att Småland är så robust och livskraftigt även i kärva tider – strävsamheten, pålitligheten, omtanken och optimismen. Smålands Vilhelm Moberg lyfte ofta fram och hyllade just dessa egenskaper i sina romaner och sin journalistik - och det är också egenskaper som stämmer särskilt bra med just vår tids längtan i samhället i stort. Många människor är nämligen trötta på prat, plakatpolitik och papperstigrar. Utredningar och uttalanden som inte leder till förändring. Idag längtar vi efter handling och realpolitik. Vi vill se möjligheter och känna framtidstro. Det här är något som många partier har snappat upp. Moderaterna betonar exempelvis idag att de ska vara ett parti för ”hoppfulla” och centern talar om ”konkreta, ansvarsfulla och optimistiska lösningar för framtiden”.

Det är en välkommen förändring. Sverige behöver mer strävsamhet, pålitlighet, omtanke och optimism. Det är så skolan och sjukvården i Kalmar län har utvecklats och det är med samma förtecken som välfärdssektorn i stort behöver utvecklas. För det som byggs upp varsamt över tid, kommer också hålla länge.

Fakta

Louise Bringselius

Fil dr och docent i företagsekonomi vid Lunds universitet. Bördig från Kalmar.

Visa mer...