Liberalerna står bakom religionsfriheten

Ledare Artikeln publicerades
Samfunden måste följa lagen, skriver Björn Brändewall.
Foto:JONAS EKSTRÖMER / TT
Samfunden måste följa lagen, skriver Björn Brändewall.

På Liberalernas landsmöte i helgen fick jag gehör för yrkandet "vigselförrättare som diskriminerar ska fråntas rätten till vigselförrättning", i en motion från HBT-liberaler. I Barometerns kritiska ledare skriver tidningen om detta till "alla präster och pastorer ska tvingas viga enkönade par".

Ledarsidan anger debattnivån när den i denna nyckelmening klämmer in inte mindre än fyra sakfel. 1. Beslutet handlar om alla vigselförrättare, inte bara präster och pastorer. 2. Alla präster och pastorer är inte vigselförrättare. 3. Det finns inget tvång, det är helt frivilligt att ansöka om att bli vigselförrättare. 4. Det heter "samkönade par"; det är nog ganska sällsynt att hitta två människor som tillsammans bara har ett enda kön.

Många tror kanske att präster automatiskt har vigselrätt, men så är det inte. Samfunden måste precis som alla andra ansöka och få det prövat för varje individ, även om det går betydligt lättare när man har ett samfund bakom sig. Det är ingen rättighet, det är ett privilegium att få viga.

Liberalerna värnar religionsfriheten. Samfunden får ha vilka ceremonier de vill på sina sammankomster. Det lägger vi oss inte i. Men vill man ha rätt till myndighetsutövande, vilket vigsel är, måste man också acceptera att man likt en statens tjänsteman har ett ansvar, och det är att följa lagen. Diskriminering är ett brott.

  Slutligen anser Barometern för att det bästa vore att inrätta civiläktenskap, det vill säga att samfunden inte får viga över huvud taget. Jag håller med. Samfunden kan istället få fokusera på att ordna välsignande ceremonier för nyvigda. (Och det är de fria att göra redan idag.) Den andra halvan av motionen jag hade yrkat på förespråkade just civiläktenskap, men det yrkandet vann tyvärr inte i voteringen.

  Jag fascineras dock av inställningen att det är helt OK att samfunden inte får viga alls, medan religionsfriheten tydligen är hotad i grunden om samfunden får behålla dagens gräddfil till vigselrätt, men med förbehållet att de inte får diskriminera.

  Björn Brändewall

  Liberal och vigselförrättare

  Svar: Liberalerna accepterar helt enkelt inte att det finns samfund som har en annan syn på äktenskapet än den politiska majoriteten. De som följer lagen i dag anklagas av Brändewall för att "diskriminera" och begå "brott".

  Barometern står bakom dagens fungerande lagstiftning. Men det är i vart fall mer liberalt att förespråka civiläktenskap än att intervenera i samfundens inre liv som Liberalerna vill.

  Ledarredaktionen