Ledare: Persson väljer att överrumpla

Ledare Artikeln publicerades

Kommunalrådet Johan Persson (S) utövar det snabba initiativets teknik. Plötsligt ställs opposition och allmänhet inför halvt fullbordat faktum.

Protester avfärdas med argument om personangrepp (läs Perssonangrepp). Debattörer med andra uppfattningar stämplas som bakåtsträvare.
Det överraskande beskedet att Linnéuniversitetet vill bygga nytt och stort är ett exempel på det snabba initiativets teknik. Ledamöterna av fullmäktige hade fyra sidor beslutsunderlag för att ta ställning till den största omvandlingen av staden i modern tid. Inga siffror redovisades. Det handlar om 40-50.000 kvadratmeter nya ytor och lokaler som lämnas.
Det snabba initiativets teknik utnyttjade två argument för att mala ner motståndet. Det är bråttom. Linnéuniversitetet vill ha allt nu.
Det andra argumentet säger att beslutet var nödvändigt för att säkra Kalmars framtid som universitetsstad. Utan beslut fanns risken att Linné expanderar i Växjö istället. Har kommunen presterat ett enda motförslag till universitetets krav på den attraktiva tomtmarken på Fredriksskans och vid Ölandshamnen? Skulle Växjö verkligen stå redo att okritiskt låta universitetet expandera i stort format under stor brådska?
Kloka personer som Nils-Fredrik Aurelius och Tomas Arvidsson har rest invändningar. Rättskunniga har anmärkt på bristen på offentlighet i handläggningen. Oppositionen har med rätta klagat på det magra beslutsunderlaget.
Ett omvandlingsprojekt av detta slag kan inte genomföras utan den breda enighet, som Johan Persson i många andra sammanhang bekänner sig till. De invändningar som har rests är värda att tas på allvar och beaktas i den fortsatta processen.
Johan Persson överraskningsanfall har denna gång kört fast redan i inledningen av offensiven. Initiativförmåga och handlingskraft är goda dygder i politiken. Johan Persson är begåvad med båda egenskaperna. Nu måste han visa prov på en tredje förmåga. Det är klokheten att leda återtåget efter en alltför snabb framryckning.

Johan Persson skriver själv på Debatt, sidan 31